Κυριακή Ασώτου

Η Κυριακή του Ασώτου

Η Κυριακή του Ασώτου

Τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου (τέταρτη
για τους Καθολικούς) διαβάζεται στις
Εκκλησίες η παραβολή του ασώτου υιού,...