Κτιρίων

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Σε εξέλιξη η Απογραφή Κτιρίων

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Σε εξέλιξη η Απογραφή Κτιρίων

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων

ESPA BANNER