«κούρεμα» ενοικίου

Αποζημίωση για ιδιοκτήτες με «κούρεμα» στο ενοίκιο

Αποζημίωση για ιδιοκτήτες με «κούρεμα» στο ενοίκιο

Διαγραφή φόρων ίσο με το 30% των ενοικίων
που δεν εισπράχθηκαν λόγω κορωνοϊού,
προβλέπει για τους εκμισθωτές ακινήτων...