ΚΟΚ< οδική ασφάλεια

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Πρόστιμα και για τους πεζούς!

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Πρόστιμα και για τους πεζούς!

Πρόστιμα θα επιβάλλονται στους πεζούς που σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ δε θα...