Κοινότητα Ρίζας

180.000 ευρώ στην κοινότητα της Ρίζας

180.000 ευρώ στην κοινότητα της Ρίζας

Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου
Ιεράπετρας κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και
της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του
προέδρου...