κινητή μονάδα ψυχικής υγείας

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Λασιθίου: Το πρόγραμμα του Μαρτίου

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Λασιθίου: Το πρόγραμμα του Μαρτίου

Επισκέψεις σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Πρόγραμμα Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου

Πρόγραμμα Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου

Η Πολυκλαδική Ομάδα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου πραγματοποιεί σε Εβδομαδιαία Βάση επισκέψεις...

Λασίθι: Το πρόγραμμα επισκέψεων της Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Λασίθι: Το πρόγραμμα επισκέψεων της Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Η Πολυκλαδική Ομάδα της Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου
πραγματοποιεί σε Εβδομαδιαία Βάση
επισκέψεις...

Λασίθι: Ενημέρωση για την κατάθλιψη και την αντιμετώπισή της

Λασίθι: Ενημέρωση για την κατάθλιψη και την αντιμετώπισή της

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σας
ενημερώνει ότι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής
Υγείας Λασιθίου έχει ξεκινήσει...