ηλεκτρονικές δαπάνες

Εφορία: Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν ηλεκτρονικές δαπάνες 30%

Εφορία: Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν ηλεκτρονικές δαπάνες 30%

Ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων
εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση να
καλύψουν το 30% του ετησίου πραγματικού...