Γιώργος Μπαμπινιώτης

ΚορωνΑϊός, κορωνΟϊός ή κορωνιός; Ο Γ. Μπαμπινιώτης απαντά

ΚορωνΑϊός, κορωνΟϊός ή κορωνιός; Ο Γ. Μπαμπινιώτης απαντά

«Κινεζικός ιός με πρόβλημα και γλωσσικό!... κορωνΑϊός ή κορωνΟϊός ή κορωνιός; Και: κορώνα ή κορόνα;».