γεώργιος κατσάνης

Επέτρεψε στην πατρώα γη ο Γεώργιος Κατσάνης, μετά από 46 χρόνια

Επέτρεψε στην πατρώα γη ο Γεώργιος Κατσάνης, μετά από 46 χρόνια

«Με την ανεύρεση των οστών του πατέρα μου
και την επιστροφή τους στην πατρίδα,
κλείνει ένας κύκλος στη ζωή μας....