ΦΟΔΣΑ βόρειας πεδιάδας

Στο επίκεντρο η διαχείριση των απορριμμάτων

Στο επίκεντρο η διαχείριση των απορριμμάτων

Ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας
Α.Ε. ΟΤΑ και Γραμματέας του Πανελληνίου
Δικτύου Φορέων Διαχείρισης...