Έργα αποκατάστασης καταστροφών

Έργα αποκατάστασης καταστροφών στην Κοινότητα Λάκκων και Σκορδαλού του Δήμου Πλατανιά

Έργα αποκατάστασης καταστροφών στην Κοινότητα Λάκκων και Σκορδαλού του Δήμου Πλατανιά

Συνεχίζονται  τα έργα αποκατάστασης των
καταστροφών, που είχαν προκληθεί από τη
θεομηνία του 2019, μετά από τις πρώτες...