επιδσομα 800 ευρω

Η κυβέρνηση εξετάζει να δώσει επίδομα 800 ευρώ και σε δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς

Η κυβέρνηση εξετάζει να δώσει επίδομα 800 ευρώ και σε δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς

Κερδίζει έδαφος η προοπτική της
χορήγησης του επιδόματος των 800 ευρώ και
σε δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς και...