Ενυδρείο Κρήτης

Ενυδρείο Κρήτης: Τα σκυλοψαράκια έκαναν την εμφάνισή τους

Ενυδρείο Κρήτης: Τα σκυλοψαράκια έκαναν την εμφάνισή τους

Στις δεξαμενές του Ενυδρείου Κρήτης, τα θηλυκά σκυλοψαράκια γέννησαν αυγά και κάποια απ αυτά έχουν ήδη εκκολαφθεί