Ελληνικο Μεοσγειακό

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ: Απογοήτευση για την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ: Απογοήτευση για την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την αναστολή της λειτουργίας των νέων...