Εκτ

ΕΚΤ: Το πλήγμα για την ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει διάρκεια

ΕΚΤ: Το πλήγμα για την ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει διάρκεια

Το εμβόλιο θα επηρεάσει πάνω απ’ όλα την προοπτική του τέλους του επόμενου έτους και του 2022, όχι των επόμενων έξι μηνών

Goldman Sachs: H EKT θα παρέμβει με μεγάλες συναλλαγές όταν αυξηθούν τα spreads των ομολόγων

Goldman Sachs: H EKT θα παρέμβει με μεγάλες συναλλαγές όταν αυξηθούν τα spreads των ομολόγων

Η ΕΚΤ θα παρέμβει με υψηλότερες
συναλλαγές σε αγορές ομολόγων, αλλά πριν
οι πολιτικοί πάρουν τις αποφάσεις,...

EKT: Από το 2021 ενδεχομένως η πλήρης εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τα «κόκκινα»

EKT: Από το 2021 ενδεχομένως η πλήρης εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τα «κόκκινα»

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για τη μεταχείριση των
νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων...