Δημήτρης Βιντζηλαίος

Creta Farms: Ανοίγει ο δρόμος για μια ισχυρή και βιώσιμη συνέχιση της επιχείρησης

Creta Farms: Ανοίγει ο δρόμος για μια ισχυρή και βιώσιμη συνέχιση της επιχείρησης

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Creta Farms ενέκρινε σήμερα σε ήπιο
κλίμα το σχέδιο εξυγίανσης και τη...