αττικόν έμβρυο

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χειρούργησαν μέσα στη μήτρα έμβρυο με σοβαρή κήλη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χειρούργησαν μέσα στη μήτρα έμβρυο με σοβαρή κήλη

Πρωτοποριακή επέμβαση σε έμβρυο με σοβαρού βαθμού συγγενή διαφραγματοκήλη...