απώλεια όσφρησης

Κορωνοϊός: Το 86% των ασθενών με ήπια Covid-19 αναφέρουν απώλεια όσφρησης

Κορωνοϊός: Το 86% των ασθενών με ήπια Covid-19 αναφέρουν απώλεια όσφρησης

Η μέση διάρκεια των προβλημάτων όσφρησης που ανέφεραν οι ασθενείς είναι σχεδόν 22 ημέρες

Κορωνοϊός: Το νέο σύμπτωμα της νόσου που εντόπισαν οι επιστήμονες

Κορωνοϊός: Το νέο σύμπτωμα της νόσου που εντόπισαν οι επιστήμονες

Οι πάσχοντες διαπιστώνουν ότι μυρίζουν κάτι που δεν σχετίζεται με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.