αναγνώριση πτυχίων κολεγίων

Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων

Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων

Νέα τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των
πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου...