αγριοχοιρος

Έληξε η περίοδος ελεύθερου κυνηγιού αγριόχοιρου

Έληξε η περίοδος ελεύθερου κυνηγιού αγριόχοιρου

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το
ελεύθερο κυνήγι αγριόχοιρου σε όλη τη
χώρα.

   Η λήξη της περιόδου θήρας του...