Αγία Ζώνη

Πόρισμα για Αγία Ζώνη ΙΙ: Αν το πλήρωμα ήταν στη θέση του η καταστροφή θα είχε αποφευχθεί

Πόρισμα για Αγία Ζώνη ΙΙ: Αν το πλήρωμα ήταν στη θέση του η καταστροφή θα είχε αποφευχθεί

Εάν την ώρα που άρχισε η εισροή των υδάτων υπήρχε πάνω στο πλοίο...