Σύροι πρόσφυγες

Η Κομισιόν προτείνει χορήγηση 585 εκατομμυρίων σε χώρες που φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες

Η Κομισιόν προτείνει χορήγηση 585 εκατομμυρίων σε χώρες που φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την
αποδέσμευση ποσού ύψους 585 εκατομμυρίων
ευρώ για τη στήριξη των Σύρων προσφύγων...