μόνιμο προσωπικό

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και...