κυκλοι ομοκεντροι

Το "Νόστιμον Ήμαρ" στο κηποθέατρο Ν.Καζαντζάκης

Το "Νόστιμον Ήμαρ" στο κηποθέατρο Ν.Καζαντζάκης

Το μουσικό σχήμα «Νόστιμον Ήμαρ»
παρουσιάζει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014
το θέαμα ακρόαμα «ΚΥΚΛΟΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ»...