Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου επέστρεψε στην Ελλάδα

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου επέστρεψε στην Ελλάδα

Η όμορφη ηθοποιός, Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου , επέστρεψε στην Ελλάδα
καθώς αποδέχτηκε την πρόταση του Alpha για
το Bake off...