εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

Επίσχεση εργασίας ξεκινούν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

Επίσχεση εργασίας ξεκινούν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί σήμερα
το ΕΚΑΒ, καθώς οι εργαζόμενοι ξεκινούν
επίσχεση εργασίας.
Οι εργαζόμενοι...