Παραπολιτικά

Οριστική καθαίρεση για τον δήμαρχο

δικαστηριο αποφαση

Εκτός δημαρχείου Βόλου θα παραμείνει ο Αχιλλέας Μπέος, έκπτωτος δήμαρχος της πόλης και πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του Αχιλλέα Μπέου ο οποίοςζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη, αλλά και ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η από 2.12.2015 απόφαση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία τέθηκε σε αργία.