Παραπολιτικά

Η διαφορά που έκρινε το Brexit

brexit

'Ενα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιοι... ένας (1.269.501) περισσότεροι Βρετανοί ψηφοφόροι, επέλεξαν το Brexit με αποτέλεσμα η Βρετανία να φύγει από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα υπέρ του Brexit ψήφισαν 17.410.742 (51,9%) και υπέρ 16.141.241 (48,1%).... Για την ιστορία...