Οικονομία

Θετικά κρίνει η ΓΣΕΒΕΕ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών

Πολυνομοσχέδιο Βουλή

Ως θετικό βήμα αξιολογεί η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει χρόνια προβλήματα που είχαν παγιωθεί στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση και, ουσιαστικά, παρεμπόδιζαν τη διαμόρφωση μίας λειτουργικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων-τοπικής αυτοδιοίκησης-κοινωνίας και καταναλωτών.

Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε προς τη διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» και σημειώνει ότι "διάκειται κατά αρχήν θετικά στις νέες κατευθύνσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο", αν και προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 52, παρέχεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθµισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ, που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώµατα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα που τις επιβαρύνουν. Τα όρια είναι βελτιούμενα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση, ωστόσο η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ευνοϊκότερη ρύθμιση αναφορικά με τα όρια απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, αλλά και το χρόνο ειδοποίησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει βελτίωση στην αρχική διατύπωση, ώστε να συμπεριληφθούν με σαφήνεια τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις στην έννοια του τέλους («Οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί, µέχρι και δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού προσώπου αυτού, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους»).

Αναλυτικότερα, θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν οφειλές βεβαιωμένες ή μη, οι οποίες γεννήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο και δεν έχουν προβεί οι δήμοι στις απαραίτητες ενέργειες, λόγω φόρτου ή άλλων διοικητικών προσκομμάτων («Οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι και δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος»). Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι μη βεβαιωμένες οφειλές.

Για τις κλίμακες απαλλαγής, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης αφαίρεση προσαυξήσεων και προστίμων για έως και 24 δόσεις και, στη συνέχεια, να υπάρξει μία αναπροσαρμογή με μειώσεις 90%, 80%: Επιπλέον, η υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να οδηγεί αυτόματα σε δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας, χωρίς επιπρόσθετες καταβολές, εφόσον η ρύθμιση τηρείται κανονικά.

Επίσης, να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΟΤΑ με αποφάσεις τους κατήργησαν το δημοτικό τέλος του 2% και οι ίδιοι ανακάλεσαν την απόφασή τους αυτή, θα πρέπει οι υπόχρεοι «να απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους για το χρονικό διάστημα από της εκδόσεως της αποφάσεως και μέχρι την ανάκλησή της» στο πλαίσιο της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη διοίκηση, στο πλαίσιο ότι ο φόρος αυτός δεν εισπράχθηκε και επειδή επιφέρει δυσμενείς συνέπειες, τέτοιες που οδηγεί σε εξόντωση των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων για τα κέντρα δασκέδασης να ορίζεται σε ποσοστό έως 5%, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την παράταση της ισχύος των ενεργών µισθωτικών συµβάσεων που είχαν συναφθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 από τα περίπτερα και κυλικεία, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική τη ρύθμιση παράτασης μίσθωσης έως και 10 ετών, ενώ ζητάει να γίνει σαφές ότι ο χρόνος παράτασης στις περιπτώσεις αποβιωσάντων αναδόχων θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια (όχι έως), διότι δημιουργούνται παρερμηνείες και οδηγούν σε δυνατότητα μονομερούς μεταβολής.

Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει στην περιοχή των 900 μονάδων

χρηματιστήριο

Με μικρή πτώση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει τη συσσώρευση στην περιοχή των 900 μονάδων. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών τερμάτισε με απώλειες 0,31% στις 900,65 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε στα 61,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,4 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στο -0,35% και στις 2.180,59 μονάδες, ενώ στο +0,41% και στις 1.386,90 μονάδες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 0,06% στις 584,23 μονάδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση - Οι δικαιούχοι

Σταϊκούρας: Διαγραφή οφειλής και νέα μέτρα για μικρομεσαίους

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Ιανουάριο