Οικονομία

Σταϊκούρας: Επισκόπηση δαπανών σε υπουργεία για απελευθέρωση πόρων

Χρήστος Σταϊκούρας

Οριζόντια επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων  σε όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους Φορείς της κυβέρνησης προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημειώνοντας ότι οι πόροι που θα απελευθερωθούν θα επιτρέψουν να διατεθούν για την υλοποίηση κρίσιμων κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Σε ομιλία του σε ημερίδα για τη δημοσιονομική πολιτική ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τεράστια πρόοδο των τελευταίων ετών στον τρόπο που χαράσσεται και εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός .

Τόνισε όμως πως ενώ υλοποιήθηκαν πολλές θεσμικές μεταρρυθμίσεις  τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα τρεις σημαντικές προκλήσεις όπως είπε: η μετάβαση σε προϋπολογισμό επιδόσεων, η επισκόπηση δαπανών σε όλα τα υπουργεία και φορείς και ο «πράσινος προϋπολογισμός» με μέριμνα για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, μέσω της επισκόπησης δαπανών εξετάζονται:

– Η διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, μέσω επισκόπησης δαπανών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με τομεακές παρεμβάσεις.

– Η διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης εξοικονομήσεων από οριζόντιες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, της βελτίωσης της διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, του περιορισμού της ενεργειακής και της τηλεφωνικής δαπάνης και της δαπάνης ύδρευσης, καθώς και της αποδοτικότερης παρακολούθησης και διαχείρισης αποθηκών και αποθεμάτων.

– Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων επισκόπησης δαπανών που έχουν συμφωνηθεί, μέσω χρονοδιαγράμματος και δεικτών.

Οικονομία

Νέες εντάξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

κοινωνικη καινοτομια

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η 15η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», σχετικά με την ένταξη επιπλέον 87 ερευνητικών έργων με συνολική δημόσια δαπάνη 28.505.500,13 ευρώ του B΄ κύκλου της δράσης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 356.063.534,48 ευρώ. Αφορά το σύνολο των 698 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄ και Β΄ Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 322.423.821,54 ευρώ αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α΄ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 33.639.712,94 ευρώ αντιστοιχεί στα 108 έργα του Β΄ κύκλου.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον ογδόντα επτά (87) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚ.