Οικονομία

Κορωνοϊός: Άντεξαν στην πανδημία οι εξαγωγές αγαθών

Εξαγωγές

Διττή επίδραση έχει η πανδημία του κορψωνοϊού στην ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς, όπως uποδεικνύουν και τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές εμπορευμάτων επέδειξαν αξιοθαύμαστη αντοχή, σε πλήρη αντίθεση με τις αντίστοιχες των υπηρεσιών.

Όπως, μάλιστα, τονίζει σε ανάλυσή της η Eurobank αυτό το στοιχείο, τουλάχιστον εν μέρει, αποδεικνύει ότι ο βαθμός ευαισθησίας του τομέα των αγαθών στην πανδημία του κορωνοϊού είναι πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο των υπηρεσιών. Ο κλάδος υπηρεσιών, με κορυφή τον τουρισμό, βρέθηκε αντιμέτωπος με επιθετική μείωση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την άρση των περιορισμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων ανήλθαν στα 23,9 δισ. σε τρέχουσες τιμές την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ενισχυμένες κατά 2,9% ή 675 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Συνεπώς, αναφέρει η τράπεζα στην ανάλυσή της, η πανδημία μέσω της αρνητικής επίδρασης που άσκησε – και συνεχίζει να ασκεί μέχρι σήμερα – στα εισοδήματα των φορέων από την αλλοδαπή, στις μεταφορές και στον παραγωγικό ιστό της εγχώριας οικονομίας, είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων και όχι τη μείωσή τους.

Στην πλευρά της χρέωσης των εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, οι εισαγωγές εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων μειώθηκαν στα 39,1 δισ. με τη συγκεκριμένη πορεία να οφείλεται και στη σημαντική μείωση της εγχώριας ζήτησης, σε μία απόλυτα αναμενόμενη εξέλιξη, με δεδομένα και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα το περασμένο έτος.

Ανθεκτικότητα της μεταποίησης

Στην καλή επίδοση, τηρουμένων των αναλογιών, των εξαγωγών εμπορευμάτων το 2020, προστέθηκε και η σχετικά ήπια πτώση της παραγωγής στη μεταποίηση, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,5% σε ετήσια βάση.

Πιο ανθεκτικοί εμφανίστηκαν οι τομείς με υψηλά μερίδια στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση με την παραγωγή στον κλάδο των βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων να ενισχύεται σημαντικά κατά 13,9% σε ετήσια βάση. Από την άλλη πλευρά, κλάδοι όπως η κατασκευή ειδών ένδυσης και η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών κατέγραψαν μακράν τις μεγαλύτερες απώλειες σε όρους παραγωγής (-31,3% καιν -39,6% αντίστοιχα).

Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Όπως έγραψε πρόσφατα, εξάλλου, το Business Daily, το 2020 μειώθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 17.916,4 εκατ. ευρώ (20.181,3 εκατ. δολάρια) έναντι 21.980,4 εκατ. ευρώ (24.307,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18,5%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.765,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.463,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ανήλθε στο ποσό των 48.621,7 εκατ. ευρώ (55.385,6 εκατ. δολάρια) έναντι 55.847,3 εκατ. ευρώ (62.332,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.026,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.788,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι ελληνικές εξαγωγές καθώς η αξία τους έφθασε στα 30.705,3 εκατ. ευρώ (35.204,3 εκατ. δολάρια) έναντι 33.866,9 εκατ. ευρώ (38.025,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 9,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 738,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 675,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.439,8 εκατ. ευρώ (5.386,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.544,2 εκατ. ευρώ (5.035,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 19,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 31,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,0%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.979,8 εκατ. ευρώ (3.637,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.907,8 εκατ. ευρώ (3.241,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 255,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 187,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 1.460,0 εκατ. ευρώ (1.749,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.636,4 εκατ. ευρώ (1.793,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 235,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 156,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ξεκινούν οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες

Σε αχαρτογράφητα νερά ο τουρισμός το 2021

Οικονομία

Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα 17-21 Μαΐου

αποζημίωση

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για την αποζημίωση δώρου Πάσχα Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας και μια ακόμη καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 17-21 Μαΐου.  Συνολικά θα καταβληθούν 80,5 εκατ. ευρώ σε πάνω από 695.000 δικαιούχους.
 
Ειδικότερα:
 
1.Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν οι εξής καταβολές:

29 εκατ. ευρώ για 585.000 δικαιούχους που αφορά στην αποζημίωση δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας

2 εκ ευρώ για 3.000 δικαιούχους (αφορά υπόλοιπα αναστολών έτους 2020, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, υπόλοιπα αναστολών 2021) 

2.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 17-21 Μαΐου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.185 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

16,9 εκατ. ευρώ  θα καταβληθούν σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επιπροσθέτως, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Αύριο Δευτέρα 17 Μάϊου θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 18.020 δικαιούχους που αφορούν σε αναδρομικά κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων

 

 3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
 

25 εκατ. ευρώ σε 62.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 17-21 Μαΐου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

ειδησεις σημερα

Μεσανατολικό: Το Ισραήλ «χτύπησε» το σπίτι του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς

Κορωνοϊός - Κεραμέως: Μόνο 0,1% των σχολικών μονάδων έχει αναστείλει τη λειτουργία του

Φίλης για Σακελλαροπούλου: Επισκέφθηκε το φράχτη της μισανθρωπιάς και των τραγωδιών