Οικονομία

Κίνητρα για εισαγωγή μικρομεσαίων εταιρειών στο Χρηματιστήριο

χρηματιστηριο αθηνων

Εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο ταυτόχρονα να ενισχυθεί και το ελληνικό Χρηματιστήριο, από το οποίο υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η τελευταία πρόκειται να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα υποστήριξης προεγγραφών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ΜμΕ που επιθυμούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, ενώ στα σκαριά υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ. Τα δύο προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 970.000 ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθούν το αργότερο στις αρχές του 2019.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο προγραμμάτων που παρουσιάζει η εφημερίδα  «Καθημερινή» είναι τα ακόλουθα:

• Πρόγραμμα υποστήριξης προεγγραφών - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εγγραφές εταιρικών χρεογράφων ΜμΕ και της αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ) των εταιρειών στο κοινό: το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και διάρκεια 36 μήνες και αποσκοπεί στη διάχυση της πληροφόρησης και ενημέρωσης σε σχέση με την αρχική δημόσια προσφορά εταιρικών ομολόγων ιδιωτικών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, προσφέροντας ένα πρόγραμμα υποστήριξης πριν από την εισαγωγή για επιλεγμένες ΜμΕ σε συντονισμό με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα υποστήριξης πριν από την εισαγωγή είναι σχεδιασμένο για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά στις εταιρείες, κάτι που θα δώσει ώθηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά και θα αυξήσει τον αριθμό συμμετοχών στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από τις ΜμΕ.

Για τη σχετική κατάρτιση των λεπτομερειών του εν λόγω προγράμματος έχει συσταθεί τριμερής επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, της EBRD και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ: έχει προϋπολογισμό 520.000 ευρώ και διάρκεια δύο έτη. Το πρόγραμμα επιμερίζεται στις τέσσερις ακόλουθες δράσεις:

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι μεσαίας κλίμακας ΜμΕ. Στόχος της δράσεις είναι η παροχή τεχνογνωσίας για ωρίμανση προϊόντων ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο, για προσδιορισμό ξένων αγορών-στόχων, για διαθέσιμα προϊόντα χρηματοδότησης του εμπορίου κ.ά.

β) Παροχή τεχνογνωσίας σε εμπορικές και τομεακές αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο προϋπολογισμός είναι 40.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η προσέγγιση τομέων οικονομικής δραστηριότητας σε τεχνικό επίπεδο, η δημιουργία ευκαιριών για συμβουλευτικά και τραπεζικά σχέδια, η διάχυση γνώσης για την υποστήριξη των τομέων και η ανάπτυξη τοπικών θεσμών και ενώσεων σε τομεακό επίπεδο.

γ) Δικτύωση και επιχειρηματικές αποστολές. Ο προϋπολογισμός είναι 40.000 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση αποστολών ελληνικών επιχειρήσεων για συναντήσεις με άλλες επιχειρήσεις (B2B) στο εξωτερικό.

δ) Εκπαίδευση προώθησης των εξαγωγών για ΜμΕ. Ο προϋπολογισμός είναι 140.000 ευρώ με δικαιούχους ΜμΕ. Περιλαμβάνει κατάρτιση 3-5 ημερών σε τάξη, καθώς και συνάντηση καθοδήγησης (mentoring).

Από το 2015, όταν η EBRD μετατράπηκε αποκλειστικά σε δωρήτρια τράπεζα για την Ελλάδα με στόχο τη στήριξη της χώρας στον δρόμο προς την ανάκαμψη της οικονομίας, έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 40 έργα.

Οικονομία

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις για τα χαμένα ενοίκια

Ακίνητα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι αναγκάστηκαν να δεχθούν «κούρεμα» 40% στα μηνιαία ενοίκια που λαμβάνουν από τους πληττόμενους λόγω κορωνοϊού επιχειρηματίες ή μισθωτούς ενοικιαστές τους δεν είδαν να πιστώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται είτε με τη μορφή εκπτώσεων φόρου - αν πρόκειται για μειώσεις μισθωμάτων των μηνών της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 - είτε με τη μορφή άμεσων καταβλητέων ποσών - αν πρόκειται για μειώσεις μισθωμάτων του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, περισσότεροι από 40.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να δεχθούν μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40% την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 έχουν χάσει τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, για ασήμαντες αιτίες τυπικού χαρακτήρα. Κι αυτό επειδή από τις διασταυρώσεις που διενήργησε η Α.Α.Δ.Ε. προέκυψαν:

* Περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά του κανονικού ενοικίου, τα οποία αναγράφονταν στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων που αναγράφονταν στις δηλώσεις COVID διέφεραν ελάχιστα, κατά μικροποσά, που όταν όμως αρκετά για να προκαλέσουν ασυμφωνία κατά τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσουν εν τέλει στην μη εκκαθάριση των δηλώσεων COVID. Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την Α.Α.Δ.Ε. κι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021 να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις COVID για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, έστω και εκ των υστέρων.

* Χιλιάδες ήταν επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει τα μειωμένα ενοίκια στις δηλώσεις COVID προβαίνοντας σε αναγκαστικές στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων οι οποίες όμως είχαν ως συνέπεια τα ποσά που προέκυπταν μετά τις στρογγυλοποιήσεις να εμφανίζονται μειωμένα, σε σύγκριση με τα κανονικά ενοίκια, όχι ακριβώς κατά 40%, όπως έπρεπε, αλλά κατά ποσοστά 39,99% ή 39,98% κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αυτόματα στην απόρριψη των δηλώσεων COVID, επειδή τα ποσοστά μειώσεων των ενοικίων που προέκυπταν ήταν χαμηλότερα από 40%!

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Το ακριβές μηνιαίο ενοίκιο που ελάμβανε ιδιοκτήτης από ξενοδόχο ενοικιαστή του ανερχόταν κανονικά σε 833,34 ευρώ (10.000 ευρώ ετησίως). Επειδή όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία υπέβαλε ο ιδιοκτήτης τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης δεν δέχεται δεκαδικά ψηφία, ο ιδιοκτήτης στρογγυλοποίησε το μηνιαίο μίσθωμα από 833,34 ευρώ σε 833,00 ευρώ. Το ποσό του ενοικίου που εισέπραξε ο ιδιοκτήτης από τον Μάρτιο και μετά μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το πραγματικό ενοίκιο των 833,34 ευρώ ήταν 500 ευρώ. Όμως στη δήλωση COVID που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης η αναγραφή κανονικού ενοικίου στρογγυλοποιημένου στα 833 ευρώ και μειωμένου ενοικίου διαμορφωμένου 500 ευρώ οδήγησε το σύστημα ΤΑΧΙSnet στο - ορθο μαθηματικά αποτέλεσμα - να βγάλει το ποσοστό της μείωσης στο 39,98%. Όμως επειδή το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από το προβλεπόμενο 40% η δήλωση COVID απορρίφθηκε και ο ιδιοκτήτης απώλεσε την αποζημίωση, για όλους τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο! (Η αποζημίωση θα δινόταν με την μορφή έκπτωσης - πίστωσης φόρου ίσης με το 20% του 60% του ενοικίου).

Σε κάθε μία από αυτές τις απίστευτες περιπτώσεις άδικης απώλειας αποζημιώσεων, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι για να κατοχυρώσουν τα ποσά των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται, έστω και εκ των υστέρων. Κι αυτό διότι δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς που έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την Α.Α.Δ.Ε. για διόρθωση των υποβληθεισών δηλώσεων COVID και ως εκ τούτου, δεν τους επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν τροποποιητικές-διορθωτικές δηλώσεις COVID για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο 2020.

Επιπλέον, κατά την καταβολή των άμεσων αποζημιώσεων σε περισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισπράξουν τα ποσά των ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 μειωμένα κατά 40%, σημειώθηκαν επίσης προβλήματα. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν ότι τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν δεν αντιστοιχούσαν στο 50% του απωλεσθέντος 40% του μισθώματος, δηλαδή στο 20% του συνολικού μισθώματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερα, περιορισμένα ακόμη και στο ήμισυ των ποσών που έπρεπε να είχαν λάβει.

Η πιο πιθανή αιτία για την οποία συνέβη αυτό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν συμφωνηθεί και δηλωθεί, στις δηλώσεις μισθώσεων, ημερομηνίες είσπραξης των κανονικών μισθωμάτων από τους ενοικιαστές στο μέσο κάθε μήνα. Π.χ. αντί για την 1η εκάστου μηνός είχε δηλωθεί η 15η ως ημέρα είσπραξης του ενοικίου, οπότε το σύστημα TAXISnet, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων COVID, φαίνεται ότι έλαβε υπόψη ως βάση υπολογισμού της εισοδηματικής απώλειας και της καταβλητέας αποζημίωσης όχι το μηνιαίο ποσό του ενοικίου αλλά το ήμισυ του ποσού αυτού, με αποτέλεσμα και η αποζημίωση να προκύψει αντιστοίχως μισή!

Πέραν των παραπάνω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 40.000 ιδιοκτήτες, υπάρχουν κι άλλοι 35.000 επιβεβαιωμένοι δικαιούχοι ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να λάβουν αποζημιώσεις τους για 4 λόγους που έχουν να κάνουν με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

1) Μη γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ από τον δικαιούχο είσπραξης της αποζημίωσης του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του, ώστε να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται. Το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να καταχωρηθεί στη σελίδα του δικαιούχου στο TAXISNET, στην αριστερή στήλη "My Taxis Net" και στο παράθυρο "Δήλωση Λογαριασμού - ΙΒΑΝ".

2) Δήλωση λογαριασμού με περισσότερους από δύο δικαιούχους. Η υπ' αριθμόν Α1019/2020 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου αναφέρει ρητά ότι: «Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους». Συνεπώς σύμφωνα με αυτήν, δεν μπορούν να κατατεθούν χρήματα από το Δημόσιο σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της αποζημίωσης είναι πρώτο.

3) Δήλωση λογαριασμού ανοιγμένου σε τράπεζα του εξωτερικού. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει από GR. Η κατάθεση σε Τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να προβλέπεται, ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

4) Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού που είναι ανενεργός. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός, και να μη έχει χαρακτηριστεί ως "αδρανής". Αδρανής θα χαρακτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος αδρανής, χρειάζεται αίτηση στην Τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΝΦΙΑ: Για ποιους αυξάνεται ο φόρος έως και κατά 67% με τους συντελεστές παλαιότητας

Ηλεκτρονικά τιμολόγια - "Μπλόκο" σε πλαστά παραστατικά και φοροδιαφυγή

Δάνεια: «Δώρο» οι τόκοι του α’ τριμήνου της χρονιάς σε μικρές επιχειρήσεις