Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: Ορατός ο κίνδυνος αποκλεισμού των ΜμΕ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ορατός είναι ο κίνδυνος κακής κατανομής των κονδυλίων, που κινητοποιούνται μέσα από διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΕΤΕπ, η EBRD, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρά την κινητοποίηση εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών σχημάτων, με σκοπό την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με πολλαπλασιαστικά οφέλη,  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν να βρεθούν εκτός χρηματοδότησης, καθώς δε γνωρίζουν ούτε που να απευθυνθούν και πώς μπορούν να κάνουν αποδοτική χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και των συνεργιών.

Τη σχετική επισήμανση κάνει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, υπογραμμίζοντας τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της Συνομοσπονδίας σύμφωνα με τα οποία μόλις τρεις στις δέκα επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επισημάνει τους στόχους που θα πρέπει να έχει μια στρατηγική για τις πολιτικές χρηματοδότησης μεταξύ οποίων οι εξής:

-Απαραίτητο εργαλείο είναι το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης σύγχρονων εργαλείων μικροχρηματοδότησης, συμμετοχικής χρηματοδότησης, factoring και άλλων μορφών συνεταιριστικής τραπεζικής. Το ασφυκτικό πλαίσιο και του 3ου προγράμματος δεν επιτρέπει το πλήρες ανάπτυγμα τέτοιων πολιτικών, αλλά θα πρέπει να επιδιωχθούν διότι στην Ευρώπη έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες δράσεις με θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες.

-Συντονισμός και διάχυση πληροφόρησης για το ρόλο και τις λειτουργίες που επιτελούν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η διάρθρωση και η σκοπιμότητα του ΕΣΠΑ, την ανάλυση επίδρασης του Αναπτυξιακού Νόμου, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις στρατηγικές επενδύσεις.

-Εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών, κρίνεται αναγκαία η εμβάθυνση των προγραμμάτων COSME και HORIZON ώστε να περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες των χωρών του Νότου. Δυστυχώς, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πόροι κατευθύνονται με δυσκολία στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, και ίσως απαιτείται ανασχεδιασμός δράσεων και προτεραιοτήτων.

​-Καθιέρωση σχεδιασμού Επενδυτικού Νόμου ανά 4ετία, με αντίστοιχη σταθερότητα ως προς τις υποχρεώσεις της επιχείρησης (φορολογικές, ασφαλιστικές). Η εξασφάλιση ενός συνολικού πλαισίου σταθερού περιβάλλοντος θα λειτουργήσει ευεργετικά.

-Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση των λειτουργιών του ΕΤΕΑΝ και των Αναπτυξιακών Ταμείων που έχουν ιδρυθεί (πχ Ταμείο Λουξεμβούργου), ενδεχομένως μέσα  από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο. Σε σχέση με το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των πρακτικών εγγυοδοσίας.

​-Ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών, κοινοπραξιών, συνεργιών καινοτομίας και των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα cluster- που μπορεί να αφορά σε ενιαία διαμόρφωση χώρων, αποθηκών, logistics θα πρέπει να ενισχύεται για δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργατικών ενώσεων/ σχηματισμών.

​-Συστηματική παρακολούθηση των ροών χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την ΤτΕ και δημοσίευση εκθέσεων για λόγους διαφάνειας. Αντίστοιχη δημοσιότητα και ανάλυση πρέπει να υπάρχει για τους λόγους απόρριψης αιτημάτων για δανειοδότηση.

​-Σχεδιασμός έμμεσων προγραμμάτων χρηματοδότησης και κινητοποίησης επενδύσεων, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Πληροφόρηση για τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και διεύρυνση των δικαιούχων ώστε να δημιουργηθεί τοπικός και περιφερειακός πολλαπλασιαστής. Η συμμετοχή των ΜμΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας/ καινοτομίας.

Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: «Έπεσαν οι υπογραφές» για τα πρώτα 17,8 δισ. ευρώ

ταμειο ανακαμψης

Υπεγράφη σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες η Συμφωνία Χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά στις ενισχύσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η συμφωνία αφορά στα πρώτα 13.515.279.418 ευρώ, καθώς η διάθεση των υπολοίπων ενισχύσεων προβλέπεται στον σχετικό κανονισμό ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προβλεπόμενη αναθεώρηση του 2023.

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής της σύμβασης δανείων, που έχει επίσης οριστικοποιηθεί και αφορά δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου αξίας 12.727.538.920 ευρώ. Τη σύμβαση υπέγραψε από ευρωπαϊκής πλευράς ο Επίτροπος Οικονομικών κ. Paolo Gentiloni και από πλευράς της Ελλάδος ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του “Ελλάδα 2.0”, του Εθνικού μας Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ενός σχεδίου που φέρνει στη χώρα τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους (30,5 δισ. ευρώ) και σκοπεύει να κινητοποιήσει διπλάσιους επενδυτικούς πόρους (60 δισ. ευρώ) προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Με τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιέχει το “Ελλάδα 2.0” φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.

Μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή και της σύμβασης των δανείων, οι δύο συμφωνίες θα κατατεθούν άμεσα προς κύρωση στη Βουλή, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εκταμίευση της προκαταβολής, ύψους 3.964.672.598 ευρώ. Οι δύο συμφωνίες, η εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου, οι σχετικές εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αναλυτικό σχέδιο και οι σχετικές υποστηρικτικές εκθέσεις είναι διαθέσιμα στη σελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί το επιστέγασμα σκληρής δουλειάς ενός ολόκληρου χρόνου και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σ’ αυτήν, τους συναδέλφους Υπουργούς και τις ομάδες τους, την Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία εκτός εμού, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού, καθώς και τον Γ.Γ. Συντονισμού, Θανάση Κοντογεώργη και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκο Μαντζούφα.

Προπαντός όμως ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που κέρδισε για την Ελλάδα αυτή τη μοναδική ευκαιρία και μου εμπιστεύθηκε την ευθύνη του συντονισμού για την προετοιμασία και υλοποίησή του» τονίζει στη δήλωσή του ο κ.Σκυλακάκης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Το πήραν ... ζεστά οι τοπικοί φορείς μετά την παρέμβαση του Ράδιο Κρήτη

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Ράδιο Κρήτη για τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι

Κορωνοϊός: Το Ισραήλ δοκιμάζει το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού σε μορφή... κάψουλας!