Οικονομία

Έρευνα: Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων πλήττεται από την πανδημία

εργαζόμενος

Επιβεβαίωση των προβλέψεων για μείωση κύκλου εργασιών και ετήσιας κερδοφορίας, καταγράφονται σε επικαιροποίηση της έρευνας του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

      

      Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία του κορονοϊού, ενώ η πτώση του κύκλου εργασιών για την περιφερειακή βιομηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι κατά μέσον όρο μεγαλύτερη από 60%.

      

      Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα τα σωστά μέτρα για την έμπρακτη ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας.

       

      Η έκδοση των «Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΠΝΠ) εκδόθηκαν έγκαιρα, καλύπτοντας η καθεμία τη χρονική στιγμή δημοσίευσής τους τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Πέραν όλων των θετικών διατάξεων, ο ΣΒΕ σημειώνει ιδιαίτερα τη διεύρυνση του καταλόγου των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται, που πλέον περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται.

      Η έρευνα

      Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου επικαιροποιήθηκε η έρευνα του ΣΒΕ για τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19. Αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα είχε διενεργηθεί το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου. Στην πρώτη έρευνα έλαβαν μέρος 174 επιχειρήσεις απ' όλους τους κλάδους της μεταποίησης, ενώ στη δεύτερη 213 μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα το σύνολο της Ελληνικής περιφέρειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:

      Κύκλος εργασιών και κερδοφορία

      -Πλέον, το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία του κορονοϊού, σε αντίθεση με το 45% της πρώτης έρευνας.

      -Η πτώση του κύκλου εργασιών για την περιφερειακή βιομηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι κατά μέσον όρο μεγαλύτερη από 60%, ενώ στην προηγούμενη έρευνα κυμαινόταν από 10% έως και 50%, με μέσον όρο το 28%.

      -Κερδοφόρες βιομηχανίες στο τέλος του 2020 αναμένεται πλέον να είναι μόνο το 18% των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Στην πρώτη έρευνα περισσότερες από το 52% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δήλωναν ότι στο τέλος του έτους θα είναι κερδοφόρες.

      Καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων

      -Στις 13 Μαρτίου καμία επιχείρηση του δείγματος δεν δήλωσε ότι έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Πλέον, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία τους ξεπερνά το 25%.

      -Το 67% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το προσωπικό που απουσιάζει από το Τμήμα Παραγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά την πρώτη έρευνα ήταν 8% και 14%.

      

      Ρευστότητα - Είσπραξη απαιτήσεων

      -Το 88% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

      -Συγκεκριμένα, οι πελάτες των επιχειρήσεων του δείγματος που έχουν αναστείλει τις πληρωμές τους προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ξεπερνούν πλέον το 50%, ενώ κατά την πρώτη έρευνα το ποσοστό αυτό ήταν οριακά στο 10%.

      Κλαδικά συμπεράσματα

      Κλάδος - «αρνητικός πρωταθλητής» στην πτώση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας είναι ο ευρύτερος τομέας των δομικών υλικών. Η πτώση του κύκλου εργασιών του τομέα των δομικών υλικών ανέρχεται σε ποσοστό 80%, με ανάλογη επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, καμία επιχείρηση του τομέα των δομικών υλικών δεν αναμένει έστω και οριακή κερδοφορία για το 2020. 

      

      Οι κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στον κύκλο εργασιών τους είναι οι εξής: Δομικά Υλικά (80%), παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία(67%), μεταποίησης νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων (62%), Ποτά(58%), Κλωστοϋφαντουργία(42%) και Βιομηχανία Ξύλου(34%).

      Επιχειρηματικό κλίμα

      -Το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος προβλέπει ότι θα υπάρξει αδυναμία είσπραξης επιταγών, σε αντίθεση με το μόλις 28% της προηγούμενης έρευνας.

      -Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος εξακολουθεί να δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις προσωπικού και την αναστολή προγραμματισμένων επενδύσεων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

      Οι προτάσεις του ΣΒΕ

      Συμπληρωματικά με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, ήδη έχει καταθέσει προς τους αρμόδιους υπουργούς τις ακόλουθες δυο προτάσεις για τα παρακάτω θέματα:

      α) για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας όσων μεταποιητικών επιχειρήσεων έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ, κλπ. και

      β) την κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω υπερωριών σε όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν.

      

      α] Άμεση απόδοση των οφειλών από επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις για επενδύσεις στη βιομηχανία

      Εξαιτίας της πανδημίας, η ρευστότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά. Πολλές μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, λόγω των πόρων που δέσμευσαν για επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, είτε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, είτε μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

      

      Το πρόβλημα ρευστότητας επιτείνεται διότι, οι περισσότερες επιχειρήσεις, έχουν έναντι των επενδύσεων δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές, που επιβαρύνουν ή/και εκμηδενίζουν τα όρια δάνειων τους στις τράπεζες.

      

      Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει την άμεση απόδοση των οφειλόμενων επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών ή λοιπών προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτή τη δύσκολη χρονικά περίοδο.

      

      β] Πρόταση του ΣΒΕ για τη λήψη μέτρων ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, σχετικά με το κόστος των υπερωριών και των bonus κατά την περίοδο της κρίσης

      

      Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη ευαισθησία, αποφάσισαν και έδωσαν άδεια με πλήρεις αποδοχές, στους εργαζόμενους που έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και ανήκουν στο τμήμα παραγωγής τους. 

      

      Το ίδιο έπραξαν και για εργαζόμενους που έχουν χρόνια νοσήματα, αλλά και γι' αυτούς που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» του πληθυσμού. Ακόμη, και για λόγους προφανείς, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μόλις διαπιστώσουν ακόμη και ένα «απλό» σύμπτωμα υγείας σε εργαζόμενό τους (π.χ. βήχας, φτέρνισμα, δέκατα, κλπ..) υποχρεώνουν τα συγκεκριμένα άτομα σε απουσία από την εργασία τους, για δύο (2) εβδομάδες, με ταυτόχρονη παρακολούθηση από γιατρό και διαρκή ενημέρωση της επιχείρησης για την πορεία της υγείας τους.

      

  

Οικονομία

Χρηματιστήριο: Αλλάζει επίπεδο η Αθήνα με deal στις τράπεζες - Άνοδος 2,04%

χρηματιστηριο

Η υπέρβαση των 680 μονάδων αλλάζουν το επίπεδο και την τάση στην Αθήνα ύστερα από το σημερινή άνοδο πάνω από 2%.

Η συμφωνία της Eurobank, η ώθηση των ανακοινώσεων της ΕΚΤ, αλλά και η έκπληξη από τις ΗΠΑ με βελτίωση της ανεργίας ώθησαν τον Γενικό Δείκτη να κλείσει στις 683,46 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 2,04%.

Τα εβδομαδιαία κέρδη του Δείκτη ανήλθαν σε 4,73% με τα μεγαλύτερα κέρδη στην Alpha Βank 20,7% - ύστερα από τις συστάσεις αγοράς ξένων οίκων. Εβδομαδιαία κέρδη 20% εμφάνισε η Εθνική, 14,7% ο Μυτιληναίος, 14,2% η ΓΕΚ.

Η διάσπαση των 680 μονάδων «απελευθερώνει» πλέον δυνάμεις καθώς ήταν τα τεχνικά επίπεδα τιμών στα οποία αλλάζει η τάση στο χρηματιστήριο.

Όμως, η συμφωνία της Eurobank για την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων σηματοδοτεί και μια νέα περίοδο – καθώς οι επενδυτές επιβράβευσαν με ράλι πάνω από 9,74% την μετοχή της Eurobank καθώς έκλεισε στα 0,428 ευρώ διακινώντας 38,46 εκατ. μετοχές.

Η ελληνική αγορά έχει πλέον ζήτηση για τις τραπεζικές μετοχές καθώς αφενός η Ελλάδα είναι δια της πλαγίας στο QE (ποσοτική χαλάρωση) και αφετέρου ξεκίνησε η διαδικασία εξυγίανσης των κόκκινων δανείων που αποτελούν τα «βαρίδια» για τις τράπεζες και την οικονομία γενικότερα.

Η συμφωνία παρέσυρε στην άνοδο και τις υπόλοιπες τράπεζες οι οποίες, εκ των πραγμάτων, θα ακολουθήσουν τα βήματα της Eurobank και το σχέδιο Ηρακλής.

H ολοκλήρωση της συμφωνίας που καθυστέρησε για ευνόητους λόγους συνέπεσε με τις ευρωπαϊκές αγορές να ωθούν τις αγορές ανοδικά ύστερα από τις αποφάσεις της ΕΚΤ – η ηγεσία της οποίας καλύπτει το χρονικό κενό χρηματοδότησης μέχρι να επισημοποιηθεί από την Ευρώπη το Ταμείο Ανάπτυξης.

Στις ΗΠΑ, επίσης, επιβεβαιώθηκαν πλέον οι θιασώτες της ανόδου (Morgan Stanley) που επέμεναν για την άνοδο του χρηματιστηρίου ενόσω η οικονομία θα παρουσίαζε σταδιακά βήματα προόδου μετά την επανεκκίνηση. Και η μείωση της ανεργίας είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι εφόσον συνεχιστεί. Ιδιαίτερα μετά την κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε η δολοφονία ενός ανθρώπου εξαιτίας του χρώματος στο δέρμα του.

Με ράλι 8,94% η Alpha Βank στα 0,67 ευρώ και 26,8 εκατ. μετοχές. Κέρδη 6,73% η Εθνική στα 1,4515 ευρώ. Με ράλι 4,97% η Τράπεζα Πειραιώς στα 1,522 ευρώ.

Άνοδος 2,87% για τον ΟΠΑΠ στα 8,95 ευρώ. Πτώση 1,67% γαι τον ΟΤΕ στα 12,38 ευρώ. Ράλι 4,40% για την Aegean στα 4,505 ευρώ. Ράλι 5,9% για την Μυτιληναίος στα 8,17 ευρώ. Ράλι 6,97% για την Αutohellas στα 4,30 ευρώ. Κέρδη 2,66% ο Φουρλής στα 3,865 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ.