Οικονομία

Ασφαλιστικό: Ποιοι "κλειδώνουν" σύνταξη πριν από τα 62

χρήματα

Έναν νέο οδηγό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 που λήγουν τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Η Ένωση επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι δέκα μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν ή να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του 2020, συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όριο ηλικίας το 58ο έτος είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη. Πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993 σε Ταμεία Μισθωτών, δηλαδή στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Τραπεζών και ΔΕΚΟ. Στο Δημόσιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται το έτος που ο/η υπάλληλος συμπληρώνει 25ετία.

 

Σύνταξη στα 58 ή 58,5 ανάλογα με τις προϋποθέσεις παίρνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

1.Έξοδος με 37ετία για υπαλλήλους που διορίστηκαν μετά το 1983 με όριο ηλικίας 58,5-60,3 έτη για θεμελίωση κατά τα έτη 2018-2020

Στην 37ετία συνυπολογίζονται και τα χρόνια ασφάλισης πριν το 1983 σε άλλο Ταμείο. Αυτό οδηγεί στη συμπλήρωση 25ετίας έως το 2010, που είναι η βασική προϋπόθεση για θεμελίωση με 37ετία. Υπάλληλος που συμπλήρωσε τα 37 έτη το 2018, αποχωρεί με όριο ηλικίας τα 58,5. Αν συμπληρώνει τα 37 χρόνια το 2020, θα πρέπει να είναι και 60,3 ετών για να δικαιούται σύνταξη. Αν όμως εξαγοράσει στρατιωτική θητεία, θα έχει συμπληρώσει τα 37 απαιτούμενα έτη το 2018 και συνεπώς κατεβαίνει το όριο ηλικίας του στα 58,5 οπότε δύναται να αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία. Δεν ισχύει όμως η έξοδος με 37ετία, αν έχει διοριστεί πριν το 1983.

2.Θεμελίωση με 37ετία για ασφαλισμένους πριν το 1993 και με 25ετία έως το τέλος του 2020

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυτό που ισχύει όταν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τα 58 έτη ηλικίας και την 35ετία.

Υπάλληλος με 35ετία το 2018 που συμπληρώνει όμως τα 58 έτη ηλικίας το 2020, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Τέλος, για τη συμπλήρωση των 35 ετών μπορεί να αναγνωριστεί και χρόνος στρατιωτικής θητείας μέχρι δύο (2) έτη.

3.Έξοδος με 36 έτη για ασφαλισμένους πριν το 1993 με 25ετία το 2011

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται όταν ο υπάλληλος έχει κλείσει τα 58 έτη ηλικίας και έχει συμπληρώσει και τα 36 έτη εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου έως τέσσερα (4) έτη από στρατιωτική θητεία και σπουδές, καθώς και συμπληρωματικός χρόνος λόγω τέκνων.

Παράδειγμα: Υπάλληλος 58 ετών το 2019 που θα έχει 36 έτη ασφάλισης το 2022, μπορεί να αναγνωρίσει 3 χρόνια ώστε να έχει συμπληρωμένα τα 36 έτη το 2019 και να συνταξιοδοτηθεί στα 60,5 έτη.

4.Γονείς με ανήλικο τέκνο

Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες-γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Μητέρα ή πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, λαμβάνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας τα 58,5 έτη.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010, οπότε να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν ισχύει όμως για τον πατέρα το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010.

5.Έξοδος με μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58

Άντρες και γυναίκες που διορίστηκαν από 1-1-1983 έως 31-12-1992, λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας, αν συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και στα 58, εφόσον συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Οι πιο παλαιοί υπάλληλοι (πριν το 1983) με 25ετία έως το 2010, έχουν μειωμένη στα 60 έτη ηλικίας οι άντρες και στα 55 οι γυναίκες.

Επίσης:

►Πέντε (5) μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος (2020) από τα 58 και με πλήρη σύνταξη αξιοποιώντας, ανάλογα με το Ταμείο τους, τις προϋποθέσεις εξόδου με 35ετία, 25ετία ή με 18,3 έτη ασφάλισης έως το 2012

►Ευνοϊκά όρια υπάρχουν κυρίως για τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.

►Οι παλαιοί έως 31-12-1992 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων, που θεμελιώνουν δικαίωμα εντός του 2020 έχοντας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης έως το 2012 ή και μετά το 2012, αλλά και το όριο ηλικίας, προστατεύονται από πιθανή αύξηση ορίων ηλικίας στο μέλλον.

Για τα Ταμεία ΙΚΑ και ΔΕΚΟ-Τραπεζών, σύνταξη πριν το 2022, κατοχυρώνουν οι παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες ασφαλισμένων:

1.Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 ΗΑ με ανήλικο τέκνο.

2.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία έως το 2011 και την ηλικία 58 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Αν τα 58 έτη τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,6 και 61 αντίστοιχα.

3.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και με πλασματικό χρόνο την 35ετία το 2012 και την ηλικία των 59 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60,6 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από αλλαγές στο μέλλον. Αν τα 59 τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,11 και 61,3 αντίστοιχα.

4.Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών πριν το 1993, με ανήλικο τέκνο έως το 2012 και 25ετία, κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 ετών ηλικίας για μειωμένη. Όμως από 19-8-2015 και μετά, τις καταλαμβάνουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα με 25ετία το 2011 και ανήλικο, που έκλεισε τα 52 έτη ηλικίας το 2017, συνταξιοδοτείται στα 58,5 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Έχει συνεπώς «κλειδώσει» την ηλικία εξόδου με μειωμένη. Αν κλείσει τα 52 το 2019, λαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5.

5.Άντρες και γυναίκες που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1983 σε οποιονδήποτε φορέα και μετά το 1983 συνέχισαν ως ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου), βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το όριο των 58 ετών, τη χρονιά εκείνη που συμπληρώνουν την 35ετία.

Στους άνδρες διευκολύνει η εξαγορά δύο (2) ετών από στρατιωτική θητεία ώστε να συμπληρώσουν τα 35 έτη δύο χρόνια νωρίτερα. Η εξαγορά μπορεί να γίνει μόλις κλείσουν το 58ο έτος ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019, εξαγοράζει 2 έτη θητείας και κατοχυρώνει την 35ετία το 2017, οπότε μπορεί να αποχωρήσει στα 59,5 έτη ηλικίας αντί στα 60,5, αν δεν έκανε εξαγορά.

Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό της ΕΝΥΠΕΚΚ εδώ

enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης: Αχιλλέας Γκίκας στο Ράδιο Κρήτη: Όλη η αλήθεια για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Λέσβος: Φρίκη - 3χρονο κοριτσάκι έπεσε θύμα βιασμού στον καταυλισμό Καρά Τεπέ

Κορωνοϊός: Τα σπίτια είναι ο σημαντικότερος χώρος μετάδοσης -Τι δείχνουν έρευνες

Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων

ΕΦΚΑ

Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο ΚΕΑΟ ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020, που είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης, δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση, καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.

Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ -Οι 8 μεγάλες αλλαγές που έρχονται
«Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων», επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρήτη - Μετάλλαξη Όμικρον: Με ήπια συμπτώματα στο σπίτι του ο ασθενής

Κορωνοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ για το κρούσμα στα Χανιά

Σεισμός - Αρκαλοχώρι: Καταγγέλουν μειωμένο αριθμό οικίσκων

 

ESPA BANNER