Κρητικά και άλλα

Ξηλώνουν τα καθίσματα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Καθίσματα ΣΠΚΗ

Οι δύο πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με τις συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ανέδειξαν και προβλήματα σχετικά με τη λειτουργικότητα της αίθουσας.
Ένα εξ αυτών, είναι η μικρή απόσταση της τοποθέτησης των καθισμάτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η σχετική άνεση, τόσο στο βολικό κάθισμα των θεατών όσο και στο πέρασμα ορθίων μεταξύ των σειρών. 
Η αστοχία αυτή στην τοποθέτηση των καθισμάτων, οδήγησε στην απόφαση να ξηλωθούν όλα τα καθίσματα και να τοποθετηθούν εκ νέου με τη σωστή απόσταση.