Κρητικά και άλλα

Ο Μηνάς Σταυρακάκης εκπρόσωπος στο Σύνδεσμο «Τα όμορφα χωριά της Κρήτης»

μηνάς σταυρακάκης

Στο Δ.Σ. του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της Κρήτης» θα εκπροσωπήσει το Δήμο Βιάννου ο Δήμαρχος Μηνάς Σταυρακάκης.
Η απόφαση αυτή πάρθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου, ενώ σημειώνεται ότι ως αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε ο αντιδήμαρχος  κ. Νικόλαος Θεοδοσάκης.

Ο Δήμος Βιάννου, συμμετέχει στον σύνδεσμο, με τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου.

Σκοποί του συνδέσμου είναι:
«Να αναδείξει και να καταστήσει αποδεκτή την αναγκαιότητα της συνύπαρξης της ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη προωθώντας το σεβασμό του περιβάλλοντος, την πράσινη και κοινωνική ανάπτυξη και τη σταθερή ποιότητα στην καθημερινή ζωή, στην ενεργή ασφαλή απασχόληση και στην παραγωγή και ανάδειξη καθαρών ποιοτικών τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού από τους κατοίκους των μικρών ιδιαίτερων «όμορφων οικισμών» της Κρήτης, με παράλληλη ενίσχυση της τοπικής τους ταυτότητας.
Να μελετήσει, να εκπονήσει, να προωθήσει, να υποβάλλει, να υλοποιήσει, να διαχειριστεί και να αξιολογήσει για μέλη του και τρίτους, λειτουργικά καινοτομικά και πρότυπα ολοκληρωμένα μοντέλα τοπικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων και προγραμμάτων ποιότητας στις παραπάνω περιοχές.
Να διεκδικήσει πρωτογενώς, συλλογικά και οργανωμένα για τα μέλη του σχετικές χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις και γενικότερα πότους από κάθε υπάρχουσα ή εν δυνάμει δυνατή πηγή, υπέρ διάσωσης, ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των «όμορφων χωριών της Κρήτης» και να προωθήσει συλλογικά και μεθοδευμένα σχετικές πολιτικές, ενέργειες, δράσεις, παρεμβάσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες στις περιοχές αυτές.
Να λειτουργήσει συλλογικά και στοχευμένα στην ενίσχυση και προώθηση αντίστοιχων πολιτικών σχεδιασμών και παρεμβάσεων των δήμων μελών του ή και τρίτων όσον αφορά στον εξειδικευμένο  σχεδιασμό, προετοιμασία, εξεύρεση χρηματοδοτήσεων και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων για την προστασία, ανάδειξη και ενεργοποίηση παρόμοιων οικισμών τους.
Να συνεργαστεί με αντίστοιχων σκοπών οργανισμούς και φορείς (όπως αυτοδιοικήσεις, επιχειρήσεις και φορείς Τ.Α., φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εθελοντικές οργανώσεις, επιμελητήρια, πολιτιστικούς συλλόγους, φορείς κ.α.) σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και να συμμετάσχει σε αντίστοιχα δίκτυα και πρωτοβουλίες
Να βελτιώσει το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών αυτών των οικισμών των μελών του, συμβάλλοντας στην επισκεψιμότητα στις περιοχές και στην ενεργοποίηση στην απασχόληση και αύξηση του εισοδήματός τους.
Να αναδείξει και να στηρίξει σταθερά ποιοτικά κοινοτικά στοιχεία και συλλογικές αξίες των τοπικών κοινωνιών όπως το σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον, στην ιδιαίτερη ταυτότητα, στην κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, στις συλλογικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες, στις επιχειρηματικές δράσεις κοινωνικής οικονομίας κ.α.»