Κρητικά και άλλα

Απορίες για το φρεάτιο που έκλεισε με πίσσα

Φρεατιο

Την απορία της για το ξαφνικό κλείσιμο του φρεατίου με πίσσα, εκφράζει η αναγνώστρια Ε.Β. Αναλυτικά γράφει τα εξής:
Στην οδό πάπα Πέτρου Γαβαλά 25 υπήρχε φρεάτιο για τα όμβρια από την μια άκρη του δρόμου στην άλλη. Ξαφνικά το έκλεισαν με πίσσα. Ρωτώ με ποια μελέτη έγινε το κλείσιμο και ποιός είναι ο υπεύθυνος σε μελλοντική πλημμύρα των σπιτιών μας; Ευχαριστώ.