Κρήτη

Κρήτη: Οι δράσεις του IMPRECO INTERREG ADRION για την προστασία των οικοσυστημάτων του ΒΑ άκρου

Γεωπάρκο Σητείας.jpg

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο IMPRECO «Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διακρατικής προστασίας της ακεραιότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ADRION.

 • Στόχος του έργου

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του δυναμικού των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, που έχουν επιλεγεί, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Τα φυσικά οικοσυστήματα προσφέρουν δωρεάν και πολύτιμες υπηρεσίες, τις αποκαλούμενες «υπηρεσίες οικοσυστημάτων», οι οποίες αποτελούν τη βάση κάθε κοινωνικής και οικονομικής διαδικασίας, και είναι θεμελιώδους σημασίας για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Αναγνωρίζοντας την αξία τους, καθώς και τη σημασία της διαφύλαξης και της διατήρησής τους, στο πλαίσιο του έργο IMPRECO έχουν επιλεγεί επτά πιλοτικές προστατευόμενες περιοχές για την εφαρμογή ενός καινοτόμου τρόπου προσέγγισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει επτά καινοτόμα μέτρα για τη μείωση των πιέσεων στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το έργο IMPRECO υιοθετεί μια προσέγγιση διαχείρισης βασισμένη στην κοινωνία. Δημιουργεί λοιπόν, επτά μόνιμα «τοπικά συμβούλια», που αποτελούν μικτές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους της τετραπλής έλικας, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων, των παραγωγών και των επιχειρηματιών του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλεγμένες περιοχές, των επιστημόνων από εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και άλλων φορέων εκπαίδευσης, και των μελών κοινωνικών και περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών φορέων. Σκοπός είναι, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισης της διατήρησης και ενίσχυσης των οικοσυστημάτων.

 • Προβλεπόμενες δράσεις του έργου στην πιλοτική περιοχή

Η Περιφέρειας Κρήτης έχει συστήσει στο πλαίσιο του έργου τη Μικτή Ομάδα Εργασίας (M.O.E.) της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Στη Μ.Ο.Ε. συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι του Γεωπάρκου Σητείας, καθώς και στελέχη φορέων υψηλού ενδιαφέροντος. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου η Μ.Ο.Ε. έχει αποφασίσει την εφαρμογή καλών πρακτικών στην πιλοτική περιοχή οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν δράσεις πλήρωσης λιμνίων, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικά σχολεία, τοποθέτηση πινακίδων κοντά σε αμμόλοφους για την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία τους στην καταπολέμηση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, δράσεις διατήρησης των φυκιών στις ακτές καθώς και τη δημιουργία ενός νέου χάρτη περιοχών ορνιθολογικού ενδιαφέροντος.

Πιλοτική περιοχή: Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης

Η περιοχή εντάσσεται στο Γεωπάρκο Σητείας το οποίο συγκαταλέγεται στα γεωπάρκα της UNESCO. Επιλέχθηκε λόγω των σημαντικών χαρακτηριστικών της μεταξύ των οποίων είναι οι γεώτοποι, το μωσαϊκό των οικοτόπων της, οι σημαντικές περιοχές για τα πουλιά που διαθέτει, οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και οι σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις αλλά και η μεγάλη πολιτισμική αξία που τη διακρίνει.

Ο οικότοπος και τα είδη ενδιαφέροντος: Φοινικόδασος του Βαγιού, οι συστάδες των φοινίκων του Θεοφράστου και το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών, Κενταύρια η αιγιαλόφιλη, Καμπανούλα λεκανόμορφη, Πυραμοειδής ορχιδέα, Κρητικός βάτραχος, Θαλάσσια χελώνα, Χαμοκελάδα, Μαυροπετρίτης, Αιγαιοτσιροβάκος.

 • Δράση κατασκευής τεχνητών φωλιών στην Ελάσα

Η εν λόγω δράση εφαρμόστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και στόχος της ήταν η κατασκευή τεχνητών φωλιών προς όφελος του γερακιού Falco eleonorae το οποίο απειλείται λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών αναπαραγωγής που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος της πιλοτικής περιοχής. Η κατασκευή των φωλιών έγινε από εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με γνώμονα αφενός τη δημιουργία σκιερών σημείων για τις ζεστές ώρες της ημέρας αλλά και σημείων που εκτίθενται στον ήλιο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες με στόχο τη μείωση της υγρασίας στη φωλιά. Αφετέρου, στόχος ήταν η προστασία από τους βόρειους ανέμους και άλλα καιρικά φαινόμενα που δύναται να επηρεάσουν την αναπαραγωγή του είδους Falco eleonorae. Κατά την κατασκευή των φωλιών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά φυσικά υλικά που βρέθηκαν στη νησίδα Ελάσα.

 • Δράση στο πλαίσιο του Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η πρώτη δράση που υλοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο του Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου. Τα παιδιά τεσσάρων τάξεων (Γ’ –ΣΤ’ Δημοτικού) ενημερώθηκαν από τον κ. Δρετάκη Μιχάλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ) για το πρόγραμμα ΙΜPRECO, την αξία των περιοχών NATURA2000, την περιοχή του βορειοανατολικού  άκρου Κρήτης, για το Βάι, καθώς και για τα είδη που εμφανίζονται στην περιοχή. Επίσης, τα παιδιά ενημερώθηκαν για το Απλοποιημένο Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των εν λόγω ειδών καθώς και για τον τρόπο συμπλήρωσής του. Στη συνέχεια οι μαθητές της 4ης και της 6ης τάξης επισκέφθηκαν την Ερημούπολη όπου παρακολούθησαν την έναρξη μιας δράσης πλήρωσης λιμνίου, ενημερώθηκαν για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τους παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποια είδη αυτής. Έπειτα, οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν στο Βάι όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για την αξία του υγροτόπου και του δάσους του Phoenix theophrastii, καθώς και για τον τρόπο που θα τον ξεχωρίζουν από τα άλλα είδη φοίνικα.

Εταίροι του έργου

Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 5 χώρες οι οποίοι κατανέμονται σε 7 διαφορετικές πόλεις και περιοχές. Συγκεκριμένα στο έργο συμμετέχουν οι εξής:

 1.  Δήμος Σταραντσάνο (Ιταλία)
 2.  Περιφερειακή Αρχή της Βενετίας για την Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Ιταλία)
 3. Πανεπιστήμιο Σαλέντο – Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογιών της Βιολογίας και του Περιβάλλοντος (Ιταλία)
 4. DOPPS - BirdLife Slovenia (Σλοβενία, SI)
 5. Δημόσιο Ιντιτούτο για τη Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών στην Κομητεία Σπλιτ και  Δαλματίας «», Κροατία
 6. Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης, Αλβανία
 7. Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, τηλ. 2813-410118, E-mails: kagiampaki@crete.gov.gr, akarousou@crete.gov.gr καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου https://impreco.adrioninterreg.eu/

Κρήτη

Ηράκλειο

Νέα Αλικαρνασσσός: Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη

αιμοδοσία εθελοντής αιμοδότης

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/03/2021 στην αίθουσα Ενορίας του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού και ώρες 13.00 έως 17.30 . 

Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» μαζί με την Ενορία του Αγίου Νικολάου , το 1ο , 2ο κ 5ο Δημοτικά Σχολεία , το 2ο κ 7ο Νηπιαγωγεία Ν. Αλικαρνασσού και τους Συλλόγους Γονέων κ Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Αλικαρνασσού . Την επιστημονική επιμέλεια της αιμοδοσίας έχει η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ

Ο Αιματοκρήτης  συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την Περιφέρεια Αττικής, και την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).  

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ένα ελαφρύ πρωινό ή να έχουν περάσει δύο ώρες από το μεσημεριανό τους φαγητό. Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να έχουν μαζί τους την αιμοδοτική τους κάρτα ή το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.  

Σημαντικό είναι ότι ο «Αιματοκρήτης» και οι συνεργαζόμενοι φορείς δε διαθέτουν τράπεζα αίματος ούτε διαχειρίζονται το αίμα που συλλέγεται. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης θα λάβει ατομική κάρτα με την οποία μπορεί να καλύψει πιθανή μελλοντική ανάγκη σε αίμα, δική του ή συγγενή. 

Οι αιμοδότες για τη μετάβαση τους στο χώρο της αιμοδοσίας λόγω των μέτρων προστασίας που βρίσκονται σε ισχύ για την πανδημία COVID -19, μπορούν να στέλνουν μήνυμα με κωδικό 1 στο 13033 ή να συμπληρώνουν το κωδικό Β1 στη βεβαίωση μετακίνησης. 

Παράλληλα με την αιμοδοσία θα υπάρχει δυνατότητα για: 

-Ενημέρωση&Εγγραφή δωρητών μυελού οστών, σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. 

-Ενημέρωση&Εγγραφή Δωρητών Οργάνων στο Εθνικό Μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

-Ενημέρωση και παράδοση ασκού για δωρεά ομφάλιου αίματος (για έγκυες γυναίκες) σε συνεργασία με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

Πληροφορίες 6978-247010 2810-239773 email aimatocritis@hotmail.com www.aimatocritis.gr

Ειδήσεις σήμερα 

Ηράκλειο: Η Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για τα rapid test στο νοσοκομείο

Ηράκλειο-κορωνοϊός: Το πιο δύσκολο 15νθήμερο - Νέα έκρηξη του ιικού φορτίου στα λύματα!

Ηράκλειο: Παρανομία από την υπηρεσία που υπηρετεί το νόμο