Κρήτη

Λασίθι

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

Δημος ιεραπετρας

Στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων, των Εντεταλμένων Συμβούλων και των αρμοδιοτήτων τους  προχώρησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.
Επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας και στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, στο νέο σχήμα συμμετέχουν τόσο Αντιδήμαρχοι από το παρελθόν όσο και νέα πρόσωπα. 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται η κα. Χρυσα Χατζημαρκάκη με αρμοδιότητες την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, τον συντονισμό της καλής λειτουργίας και τον έλεγχο των Τμημάτων των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, των θεμάτων αθλητισμού, του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του Τμήματος Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, της διαχείρισης των Κοιμητηρίων, καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας. 

Στην Τεχνική Υπηρεσία παραμένει ως Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Μάνος Λουτσέτης με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας, του Τμήματος Μελέτης-Κατασκευής-Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης –Άρδευσης-Αποχέτευσης της Δ/νσης Ύδρευσης – Άρδευσης - Αποχέτευσης  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ασπραδάκης με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Τοπικών Κοινοτήτων, Αγροτικών και Τουρισμού ορίζεται ο κ. Αργύρης Πανταζής με αρμοδιότητες την  εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Γραφείων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ εκτός του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, εκτός της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου  με τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους. γ) Συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ) Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου. ε) Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη   υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων. στ) Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας. 

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Eνότητας Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη ορίζεται ο κ. Μανώλης Βρυγιωνάκης με αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες εκεί, την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την  τέλεση πολιτικών γάμων.
Επίσης για τις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου  Δ.Ε Ιεράπετρας με αρμοδιότητες α) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, β) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους. γ) τη συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ)  την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου, ε)  την  εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων. στ) Την ευθύνη λειτουργίας  στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται ο κ. Ηλίας Νταραράς για την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων Παιδείας καθώς και ο κ. Αντώνιος Πετράς  για την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Πέτσας σε Λαμπρινό: Εξαιρείται η αντικατάσταση του δικτύου ΔΕΥΑΗ από το πλαφόν του "Α.Τρίτσης"

Λαμπρινός Πέτσας

Για την εξαίρεση του κόστους του μεγάλου έργου της αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου, από το χρηματοδοτικό πλαφόν του «Αντώνης Τρίτσης» δεσμεύτηκε στον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, σε συνάντηση που είχαν το πρωί της Παρασκευής 23 Απριλίου, στην Αθήνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη. Κατά τη διάρκειά της, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι το έργο της αντικατάστασης περίπου 150 χιλιομέτρων δικτύου υδρεύσεως, το οποίο έχει προϋπολογισμό 15,2 εκατομμύρια ευρώ και είναι ενταγμένο στον «Φιλόδημο Ι», ως εμβληματικό, θα εξαιρεθεί από το πλαφόν των 25 εκατομμυρίων που προβλέπεται για τον Δήμο Ηρακλείου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Με δεδομένη την ένταξη εμβληματικών έργων του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δεσμεύτηκε επίσης ότι θα δείξει την απαιτούμενη ευελιξία προς τον 4ο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, για την ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης» και πρόσθετων εμβληματικών έργων, όπως αυτό της Αστικής Αναζωογόνησης.

Στην εν λόγω πρόταση περιλαμβάνεται η βιοκλιματική αναβάθμιση του πάρκου Ερυθραίας, και η διαμόρφωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στο Ηράκλειο, Παρεμβάσεις προϋπολογισμού 12,4 εκ. ευρώ, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου και αποτελούν την αναπτυξιακή του στρατηγική για τα επόμενα 10-15 χρόνια.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος δήλωσε: «Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον κ. Υπουργό, κατά την οποία δεσμεύτηκε ότι τα 15,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε εξασφαλίσει από τον “Φιλόδημο Ι” για την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου, δεν θα συνυπολογιστούν στο “Αντώνης Τρίτσης”. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε στο νέο πρόγραμμα πρόσθετα έργα, όπως το εμβληματικό της Αστικής Αναζωογόνησης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Πάρκο Ερυθραίας. Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει έτσι κι αλλιώς την ετοιμότητα και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για να εκμεταλλευτεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στην διάθεσή του, πάντα προς όφελος της πόλης και των δημοτών».

Οι συναντήσεις του Δημάρχου την Πέμπτη 22 Απριλίου

Την Πέμπτη 22 Απριλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Παιδείας και επί σειρά ετών αρμόδια για θέματα Δημοτικής Περιουσίας Στέλλα Αρχοντάκη, είχε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Ελληνικού Δημοσίου Στέφανο Βλαστό. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το αίτημα παραχώρησης στο Δήμο Ηρακλείου των εγκαταλελειμμένων δημόσιων κτιρίων στο κέντρο της πόλης (πρώην Τροχαίας και πρώην Αστυνομικού Τμήματος Α΄ και Β΄) καθώς και δυο οικοπέδων στην περιοχή του Μασταμπά, που προορίζονται για την ανέγερση νηπιαγωγείου .

Ο κ. Βλαστός τόνισε ότι κάτι τέτοιο (η απευθείας παραχώρησή των κτιρίων στον Δήμο δηλαδή) δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει την ΕΤΑΔ ενώ ο στόχος της Εταιρείας είναι να προχωρήσει στην άμεση αξιοποίησή τους με διαγωνιστική διαδικασία. Για τα οικόπεδα, επιφυλάχτηκε να εξετάσει το αίτημα και στη συνέχεια να απαντήσει.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κατέστησε σαφές ότι αξιολογεί ιδιαίτερα την παραχώρηση των συγκεκριμένων κτιρίων στον Δήμο και ότι δεν θεωρεί το θέμα λήξαν.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος συναντήθηκε με την Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοϊζου και τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Τουρισμού, Παύλο Κουρή και τους έθεσε το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών αποχαρακτηρισμού του Κόλπου του Δερματά από «τουριστικό λιμένα».

Ο κ. Κουρής και η κα Λοϊζου δεσμεύτηκαν ότι το Υπουργείο θα αποστείλει άμεσα μια σχετική βεβαίωση, με την οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα μπορέσει να προχωρήσει στον σχεδιασμό του ακόμα και πριν την τυπική ολοκλήρωση του αποχαρακτηρισμού, πράγμα το οποίο και συνέβη, αφού την Παρασκευή 23 Απριλίου η βεβαίωση παρελήφθη από τον Δήμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορωνοϊός: Κλειστή η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαϊνη λόγω κρουσμάτων

Ο πρύτανης του Π.Κ στο Ράδιο Κρήτη για το κορωνοπάρτι

Έμποροι Κρήτης: Ανεβαίνουν τον Γολγοθά και περιμένουν... την Ανάσταση