Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Τροπολογία στη Βουλή για τους συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου

Image
καθαριοτητα
 clock 20:02 | 06/09/2016 writer icon newsroom ekriti.gr

Τροπολογία, προκειμένου να υπάρχει λύση και να μην χάσει η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δεκάδες συμβασιούχους εργαζόμενους, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η τροπολογία φέρει τον τίτλο: «Παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα καθαριότητας Ο.Τ.Α.» και κατατέθηκε σε σχεδιο νόμου της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

Σχέδιο νόμου:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».

Α. Εισηγητική Έκθεση
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (ΦΕΚ 184 Α΄), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250 Α΄) όπως ισχύει, οι συμβάσεις των εργαζομένων σε υπηρεσίες καθαριότητας του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., που υπογράφηκαν μέχρι τις 31.12.2015, παρατάθηκαν αυτοδικαίως μέχρι την 31.12.2016. 

Για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά ενενήντα (90) συμβασιούχων με την υπ’ αριθ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εκ των ανωτέρω εγκεκριμένων θέσεων, στις 23.12.2015 συνάφθηκαν σαράντα τρεις (43) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 138737/14.10.2015 Ανακοίνωση του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13449/26.11.2015 Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Για τις υπόλοιπες σαράντα επτά (47) εγκεκριμένες θέσεις, συνάφθηκαν αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ως ακολούθως: σαράντα τρεις (43) συμβάσεις στις 12.1.2016, τρεις (3) συμβάσεις στις 18.1.2016 και μια (1) σύμβαση στις 20.1.2016.

Σύμφωνα με τη στενά γραμματική διατύπωση του άρθρου 12 της ανωτέρω αναφερόμενης Π.Ν.Π., πρόκειται να παραταθούν μόνο οι σαράντα τρεις (43) συμβάσεις που συνάφθηκαν στις 23.12.2015, με συνέπεια να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του τομέα καθαριότητας του Δήμου ηρακλείου Κρήτης. 

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα που έχει προκύψει, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχει επανειλημμένως επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αγνοώντας τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος δεν έχει απαντήσει ούτε στο υπ’ αριθ. 93382/18.8.2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο προτείνεται η λήψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου.  

Επειδή, μετά τη συνένωση των πρώην Δήμων Νέας Αλικαρνασσού, Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαϊνίου με το Δήμο Ηρακλείου, το μέγεθος και ο πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι ανάγκες εξυπηρέτησης του τομέα καθαριότητας να είναι τεράστιες,

Επειδή, η έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση και του ευαίσθητου από πολλές απόψεις τομέα καθαριότητας, 

Επειδή, ο προγραμματισμός της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης έγινε καλόπιστα και εν αγνοία της επικείμενης έκδοσης της Π.Ν.Π. της 30ης Δεκεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα αν και πρόκειται επί της ουσίας για έναν ενιαίο αριθμό συμβάσεων, να υφίσταται ερμηνευτικό ζήτημα διάκρισής τους λόγω της αυστηρής γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 12 της Π.Ν.Π.,

Επειδή, σε λίγες ημέρες και ειδικότερα στις 11, στις 17 και στις 19.9.2016, λήγουν σαράντα τρεις (43), τρεις (3) και μία (1) συμβάσεις αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος να καθίσταται επιτακτική και άμεση, προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη
Άρθρο…
Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων που προβλέφθηκε με την  παράγραφο 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α΄ 184), περιλαμβάνει και όσες συμβάσεις υπεγράφησαν έως τις 31.1.2016.

συντυχακης βουλη.jpg

συντυχακης βουλη.jpg, by lamprakis

Ερώτηση από τον Μανόλη Συντυχάκη
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε για τους 45 8μηνίτες συμβασιούχους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης.

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:
"Η κυβέρνηση πρόσφατα απέρριψε την παράταση των συμβάσεων 45 εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και σε άλλους δήμους της χώρας, που είχαν προσληφθεί με 8μηνες συμβάσεις το Γενάρη του 2016. Με βάση όμως σχετική νομοθετική ρύθμιση, προβλέπεται ότι όσες ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν υπογραφεί έως 31/12/2015 παρατείνονται αυτοδίκαια έως 31/12/2016.
Οι δήμοι, λόγω των μνημονιακών (Ν. 4093/2012) απαγορεύσεων πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων, προσλάμβαναν τα τελευταία χρόνια προσωπικό στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο Δήμο Ηρακλείου, για την ίδια προκήρυξη 100 θέσεων, η υπογραφή των συμβάσεων έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν τέλη του 2015 οπότε υπέγραψαν 55 εργαζόμενοι και η άλλη αρχές του 2016 με τους υπόλοιπους 45, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στο κρίσιμο μεσοδιάστημα για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, έως ότου γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Η κυβέρνηση όμως αρνείται την επέκταση των συμβάσεων των υπαλλήλων που προσελήφθησαν τη δεύτερη φάση θεωρώντας ότι υπάρχει ο «κίνδυνος» να θεμελιώσουν δικαίωμα μονιμοποίησης!
Η μη επέκταση των συμβάσεών τους, σε συνδυασμό με την δραματική μείωση του προσωπικού τα τελευταία 7 χρόνια, βάζει σε κίνδυνο την αποκομιδή των απορριμμάτων, συμβάλει στην περαιτέρω εντατικοποίηση της δουλειάς του υφιστάμενου προσωπικού, κάτι που έτσι κι αλλιώς γίνεται εδώ και χρόνια λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προλειάνει το έδαφος για την ιδιωτικοποίησή της, όπως έχει συμβεί σε άλλους δήμους (πχ Χερσόνησος).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι άμεσα μέτρα και αποφάσεις θα πάρει προκειμένου 
να αρθεί η απαγόρευση των προσλήψεων ΥΕ και ΔΕ προσωπικού στους ΟΤΑ. Να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων και ειδικά στις Υπηρεσίες Καθαριότητας.
να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ειδικά οι 100 8μηνίτες εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δ. Ηρακλείου
να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων ώστε να έχουν επαρκές μόνιμο προσωπικό και έτσι να μπορούν να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, με σύγχρονα μέσα και ανανεωμένο στόλο και να μην επιβαρύνονται οι δημότες με ανταποδοτικά τέλη".

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2022 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis