Κρήτη

Ηράκλειο

Τροπολογία στη Βουλή για τους συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου

καθαριοτητα

Τροπολογία, προκειμένου να υπάρχει λύση και να μην χάσει η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δεκάδες συμβασιούχους εργαζόμενους, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η τροπολογία φέρει τον τίτλο: «Παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα καθαριότητας Ο.Τ.Α.» και κατατέθηκε σε σχεδιο νόμου της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

Σχέδιο νόμου:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».

Α. Εισηγητική Έκθεση
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (ΦΕΚ 184 Α΄), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250 Α΄) όπως ισχύει, οι συμβάσεις των εργαζομένων σε υπηρεσίες καθαριότητας του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., που υπογράφηκαν μέχρι τις 31.12.2015, παρατάθηκαν αυτοδικαίως μέχρι την 31.12.2016. 

Για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά ενενήντα (90) συμβασιούχων με την υπ’ αριθ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εκ των ανωτέρω εγκεκριμένων θέσεων, στις 23.12.2015 συνάφθηκαν σαράντα τρεις (43) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 138737/14.10.2015 Ανακοίνωση του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13449/26.11.2015 Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Για τις υπόλοιπες σαράντα επτά (47) εγκεκριμένες θέσεις, συνάφθηκαν αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ως ακολούθως: σαράντα τρεις (43) συμβάσεις στις 12.1.2016, τρεις (3) συμβάσεις στις 18.1.2016 και μια (1) σύμβαση στις 20.1.2016.

Σύμφωνα με τη στενά γραμματική διατύπωση του άρθρου 12 της ανωτέρω αναφερόμενης Π.Ν.Π., πρόκειται να παραταθούν μόνο οι σαράντα τρεις (43) συμβάσεις που συνάφθηκαν στις 23.12.2015, με συνέπεια να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του τομέα καθαριότητας του Δήμου ηρακλείου Κρήτης. 

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα που έχει προκύψει, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχει επανειλημμένως επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αγνοώντας τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος δεν έχει απαντήσει ούτε στο υπ’ αριθ. 93382/18.8.2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο προτείνεται η λήψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου.  

Επειδή, μετά τη συνένωση των πρώην Δήμων Νέας Αλικαρνασσού, Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαϊνίου με το Δήμο Ηρακλείου, το μέγεθος και ο πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι ανάγκες εξυπηρέτησης του τομέα καθαριότητας να είναι τεράστιες,

Επειδή, η έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση και του ευαίσθητου από πολλές απόψεις τομέα καθαριότητας, 

Επειδή, ο προγραμματισμός της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης έγινε καλόπιστα και εν αγνοία της επικείμενης έκδοσης της Π.Ν.Π. της 30ης Δεκεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα αν και πρόκειται επί της ουσίας για έναν ενιαίο αριθμό συμβάσεων, να υφίσταται ερμηνευτικό ζήτημα διάκρισής τους λόγω της αυστηρής γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 12 της Π.Ν.Π.,

Επειδή, σε λίγες ημέρες και ειδικότερα στις 11, στις 17 και στις 19.9.2016, λήγουν σαράντα τρεις (43), τρεις (3) και μία (1) συμβάσεις αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος να καθίσταται επιτακτική και άμεση, προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη
Άρθρο…
Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων που προβλέφθηκε με την  παράγραφο 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α΄ 184), περιλαμβάνει και όσες συμβάσεις υπεγράφησαν έως τις 31.1.2016.

συντυχακης βουλη.jpg

συντυχακης βουλη.jpg, by lamprakis

Ερώτηση από τον Μανόλη Συντυχάκη
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε για τους 45 8μηνίτες συμβασιούχους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης.

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:
"Η κυβέρνηση πρόσφατα απέρριψε την παράταση των συμβάσεων 45 εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και σε άλλους δήμους της χώρας, που είχαν προσληφθεί με 8μηνες συμβάσεις το Γενάρη του 2016. Με βάση όμως σχετική νομοθετική ρύθμιση, προβλέπεται ότι όσες ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν υπογραφεί έως 31/12/2015 παρατείνονται αυτοδίκαια έως 31/12/2016.
Οι δήμοι, λόγω των μνημονιακών (Ν. 4093/2012) απαγορεύσεων πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων, προσλάμβαναν τα τελευταία χρόνια προσωπικό στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο Δήμο Ηρακλείου, για την ίδια προκήρυξη 100 θέσεων, η υπογραφή των συμβάσεων έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν τέλη του 2015 οπότε υπέγραψαν 55 εργαζόμενοι και η άλλη αρχές του 2016 με τους υπόλοιπους 45, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στο κρίσιμο μεσοδιάστημα για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, έως ότου γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Η κυβέρνηση όμως αρνείται την επέκταση των συμβάσεων των υπαλλήλων που προσελήφθησαν τη δεύτερη φάση θεωρώντας ότι υπάρχει ο «κίνδυνος» να θεμελιώσουν δικαίωμα μονιμοποίησης!
Η μη επέκταση των συμβάσεών τους, σε συνδυασμό με την δραματική μείωση του προσωπικού τα τελευταία 7 χρόνια, βάζει σε κίνδυνο την αποκομιδή των απορριμμάτων, συμβάλει στην περαιτέρω εντατικοποίηση της δουλειάς του υφιστάμενου προσωπικού, κάτι που έτσι κι αλλιώς γίνεται εδώ και χρόνια λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προλειάνει το έδαφος για την ιδιωτικοποίησή της, όπως έχει συμβεί σε άλλους δήμους (πχ Χερσόνησος).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι άμεσα μέτρα και αποφάσεις θα πάρει προκειμένου 
να αρθεί η απαγόρευση των προσλήψεων ΥΕ και ΔΕ προσωπικού στους ΟΤΑ. Να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων και ειδικά στις Υπηρεσίες Καθαριότητας.
να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ειδικά οι 100 8μηνίτες εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δ. Ηρακλείου
να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων ώστε να έχουν επαρκές μόνιμο προσωπικό και έτσι να μπορούν να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, με σύγχρονα μέσα και ανανεωμένο στόλο και να μην επιβαρύνονται οι δημότες με ανταποδοτικά τέλη".

Κρήτη

Ηράκλειο

Κατερίνα Σακελλαροπούλου από Βιάννο: Ανοικτό το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων

Κατερίνα Σακελλαροπούλου - Βιάννος

Κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο πλαίσιο της 78ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Βιάννου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία νωρίτερα παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα και αμέσως μετά στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών. Στο πλαίσιο της τελετής, έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, ενώ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε κατάθεση στεφάνου.

Στη διάρκεια της τελετής στο μνημείο, παρέστησαν τοπικοί φορείς, βουλευτές, ο υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης αλλά και διασωθέντες του Ολοκαυτώματος. Η μικτή χορωδία της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, απέδωσε τον ύμνο της Βιάννου, ενώ χορευτές χόρεψαν τον βουβό πεντοζάλη του πένθους.

Προηγήθηκε ομιλία για το ιστορικό Ολοκαύτωμα της Βιάννου από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου Βιάννου, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. 

Σε μια ειδική τελετή στο χώρο του μνημείου, η κ. Σακελλαροπούλου ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Βιάννου. Στην αντιφώνησή της ανέφερε ότι νιώθει τιμή που ως επίτιμη δημότης θα συνδέεται «με την Ιστορία αυτού του ένδοξου και μαρτυρικού τόπου». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δικαίως τα χωριά της περιοχής περιβάλλονται με την αχλή του μύθου. Ορμητήρια ανταρτών τα βουνά της, θύλακοι αντίστασης τα σπίτια της. Όλος ο πληθυσμός συστρατευμένος στον αγώνα κατά του κατακτητή. Όμως το Ολοκαύτωμα της Βιάννου ξεπερνάει τις αναμενόμενες απώλειες ενός τέτοιου αγώνα. Ο απολογισμός της καταστροφής που έπληξε την επαρχία τον Σεπτέμβριο του 1943 υπήρξε συγκλονιστικός. Σχεδόν 500 κάτοικοι σφαγιασμένοι, κοντά χίλια σπίτια καμένα, δέκα χωριά ολοσχερώς κατεστραμμένα».

Η κ. Σακελλαροπούλου, συγκινημένη, έκανε αναφορά στις γυναίκες που έδωσαν τη μάχη και κράτησαν όπως τόνισε «ζωντανή τη μνήμη της συμφοράς αλλά και της αντίστασης στη ναζιστική θηριωδία» χαρακτηρίζοντας το θάρρος τους, «παράδειγμα υπομονής και εγκαρτέρησης, πρότυπα ζωής που μας καλούν να μην ξεχάσουμε, να μην εφησυχάσουμε, να εναντιωθούμε σε κάθε απόπειρα επανεμφάνισης τέτοιων αποτρόπαιων φαινομένων».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αντιφώνησή της, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία.

«Παραμένει ανοικτό το ζήτημα της επανόρθωσης των οφειλών από την Γερμανία προς την Ελλάδα - αγώνας ο οποίος θα πρέπει κάποτε να βρει τη δικαίωσή του» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σακελλαραπούλου στη συνέχεια, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, ενώ οι εκδηλώσεις για το δεύτερο μεγαλύτερο Ολοκαύτωμα της χώρας μετά τα Καλάβρυτα, θα συνεχίζονται το μεσημέρι με εκδήλωση στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, με τη συμμετοχή των προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων όλης της Ελλάδας.

 Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμα του για την 78η επέτειο από τον Ολοκαύτωμα της Βιάννου αναφέρει:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης, 78 χρόνια μετά, τιμούμε τους νεκρούς του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας. Οι μαρτυρικές ημέρες του Σεπτέμβρη του 1943 μας υπενθυμίζουν, πως οι αγωνιστές της Βιάννου με ηρωισμό, αξιοπρέπεια και πάθος για την ελευθερία, στάθηκαν μπροστά στις κάννες και απέναντι στα όπλα του ναζισμού και του ολοκληρωτισμού. Η παρακαταθήκη και το χρέος για τις επόμενες γενιές είναι μεγάλο. Οι Βιαννίτες άνοιξαν το δρόμο για μια κοινωνία αδούλωτη, για μια πατρίδα ελεύθερη που οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Από τη μαρτυρική Βιάννο τονίζουμε ότι οι νεκροί του ’43 περιμένουν ακόμα τη δικαίωση, έχοντας κατοχυρώσει τη θέση τους στο πάνθεον των ηρώων».

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Άρχισαν να πυροβολούν μέσα από το αυτοκίνητο!

Κρήτη: Πυροβόλησαν τη γερακίνα...

Κορωνοϊός - τρίτη δόση εμβολίου: Οι επόμενοι που θα λάβουν sms

ESPA BANNER