Κρήτη

Ηράκλειο

Το Δ.Σ. Ηρακλείου για τον «Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Δήμος Ηρακλείου

Για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με απόφασή του στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου, και αφού έκρινε ότι το παρόν σχέδιο νόμου δεν έτυχε ουσιαστικής διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και θεωρώντας ότι μέσα από συγκεκριμένα άρθρα του Κεφ. Γ΄ (άρ. 27 - 35) του πλήττονται κυρίως οι μικροϊδιοκτήτες που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών του Δήμου μας αλλά και όλης της Κρήτης, αποφάσισε:

Να ζητήσει τρίμηνη παράταση της διαβούλευσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωμορφολογικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά, ιδιοκτησιακά κ.ά.).

Δεδομένης της υπό εξέλιξης διαδικασίας εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία έχει υποβάλλει αίτημα συμμετοχής ο Δήμος Ηρακλείου για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων, προτείνουμε η προβλεπόμενη στο Νομοσχέδιο κατάργηση των παρεκκλίσεων των γηπέδων για την εκτός σχεδίου δόμηση να ακολουθήσει και όχι να προηγηθεί της έγκρισης των ΤΠΣ.

Το σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει μεταξύ άλλων το θεσμικό πλαίσιο της δόμησης σε όλη την επικράτεια, με ρυθμίσεις οι οποίες, ορθά κατά την άποψή μας, ενισχύουν την δόμηση εντός σχεδίου και την οργανωμένη δόμηση εν γένει και αποτρέπουν την δόμηση εκτός σχεδίου (Κεφ. Γ΄: Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς, άρθρα 26-35).

Δεδομένου όμως ότι η εκτός σχεδίου δόμηση έχει εδραιωθεί στην Ελλάδα μεταπολεμικά, όχι μόνο με την ανοχή (που αφορά κυρίως στην αυθαίρετη δόμηση) αλλά και με την θεσμική υποστήριξη όλων των επιπέδων του κρατικού μηχανισμού, ο δραστικός περιορισμός της χωρίς εναλλακτικές προτάσεις που θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών οικοδομήσιμων εκτός σχεδίων γηπέδων, που καθίστανται μη οικοδομήσιμα, οφείλει, κατά την άποψή μας, να εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη του και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και δεν θα προτάσσει τη λογική οριζόντιων ρυθμίσεων, οι οποίες και κατά το παρελθόν έχουν εφαρμοστεί με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του δομημένου περιαστικού περιβάλλοντος (κυρίως στους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).

Η χώρα διαθέτει πλέον θεσμικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της οργανωμένης δόμησης στον περιαστικό χώρο, με σημαντικότερο τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία ορθά το ΥΠΕΝ φαίνεται να προωθεί δυναμικά. Κατά την άποψή μας η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα του δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης και της προωθούμενης κατάργησης των παρεκκλίσεων αρτιότητας, είναι η κατά προτεραιότητα σύνταξη ΤΠΣ σε περιοχές όπου η περιαστική γη δέχεται σοβαρές οικιστικές πιέσεις και πιέσεις εγκατάστασης ασύμβατων
χρήσεων.

Ο στόχος θα έπρεπε να είναι οι ρυθμίσεις να προκύψουν μέσα από τις επιστημονικές μελέτες των ΤΠΣ και οι περιορισμοί να τεκμηριώνονται από κριτήρια που θα τίθενται από τα ΤΠΣ με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των αυτοδιοικήσεων.

Κρήτη

«Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί - Ενώνουμε Δυνάμεις - Τερματίζουμε τη Βία»

ενδοοικογενειακή βία

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) σχεδιάζει και υλοποιεί για πρώτη φορά μια 16ήμερη εκστρατεία δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επίγνωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, αλλά και την κινητοποίηση των γυναικών θυμάτων βίας και τρίτων προσώπων να καταγγέλλουν περιστατικά βίας.

Το μήνυμα της εκστρατείας της Περιφέρειας είναι «Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί. Ενώνουμε Δυνάμεις-Τερματίζουμε τη Βία». Η εκστρατεία αυτή θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου, με αφορμή τον εορτασμό για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» και θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην Παγκόσμια Εκστρατεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2020, που πραγματοποιείται με το μήνυμα «Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί: Χρηματοδοτούμε, Ανταποκρινόμαστε, Προλαμβάνουμε, Συλλέγουμε».

Φωταγώγηση

Στα πλαίσια των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, πρόκειται να φωταγωγηθεί, με το «πορτοκαλί»,  παγκόσμιο χρώμα αλληλεγγύης, το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας. Η φωταγώγηση θα γίνει την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας» και ώρα 6:30μμ.

Διαδικτυακές ημερίδες

Επιπροσθέτως, πρόκειται να υλοποιηθούν δυο διαδικτυακές ημερίδες. Η πρώτη Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ηρακλείου-Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου), στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00-17:30, με θέμα «Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Εμπειρικά Δεδομένα και Πρακτικές Παρέμβασης». Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», και ώρα 15:00-17:30, με θέμα: «Δίκτυα και Δομές Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας». Τις ημερίδες αυτές θα μπορεί να παρακολουθήσει το ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «zoom».

Δράσεις διάχυσης

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια Κρήτης από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου πρόκειται να αναπτύξει μια σειρά από δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του κοινού, όπως διανομή εντύπων, αφισών και υφασμάτινων μασκών, σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, σε γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και εθελοντικούς φορείς, προκειμένου να διαμοιραστούν στους ωφελούμενους και τα μέλη τους. Παράλληλα οι συνεργάτριες/συνεργάτες και τα μέλη της ΠΕΠΙΣ, πρόκειται να πραγματοποιήσουν δράσεις δημοσιότητας, όπως αρθρογραφία στον τοπικό έντυπο και διαδικτυακό τύπο και ανάδειξη του φαινομένου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Επίσης, θα γίνουν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με τα μέλη γυναικείων οργανώσεων και εθελοντικών φορέων.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη

 Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Οι δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για 16 ημέρες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και τη στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και τις ψυχοκοινωνικές του προεκτάσεις, αλλά και στην ανάδειξη των παρεμβάσεων και πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του και των δομών και των δικτύων υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας. Η εκστρατεία αυτή ξεκινάει φέτος για πρώτη φορά και ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα θεσμό για την Περιφέρεια Κρήτης, ο οποίος θα ενταχθεί στις ευρύτερες δράσεις της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και θα συμβάλει έμπρακτα στην άμβλυνση των φαινομένων βίας στο νησί μας και στην ουσιαστική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, αλλά και των παιδιών τους και στην ενθάρρυνση των γυναικών που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά και τρίτων προσώπων που γίνονται μάρτυρες αυτών των φαινομένων να προχωρήσουν σε επικοινωνία με τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες ώστε να καταγγείλουν τα φαινόμενα αυτά. Ως κοινωνία οφείλουμε να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που να μην αποδέχεται τη βία και τις διακρίσεις και να έχει στον πυρήνα της την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέσα από την εκστρατεία αυτή επιθυμούμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε και θα καταφέρουμε, ενώνοντας γνώσεις και δυνάμεις, να τερματίσουμε τη βία κατά των γυναικών και να χτίσουμε μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού».

Κορωνοϊός και Βία Κατά των Γυναικών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η φετινή εκστρατεία είναι περισσότερο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ άλλοτε, καθώς στην υγειονομική κρίση του κορωνοϊού έρχεται να προστεθεί και μια άλλη κρίση. Αυτή της «Σκιώδους Πανδημίας της Βίας Κατά των Γυναικών» και της έντασης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας λόγω της απομόνωσης και της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Γι’ αυτό το λόγο, ο ΟΗΕ καλεί όλες τις χώρες να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη ανάληψης παγκόσμιας δράσης για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας που εκδηλώνεται σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και την ενεργοποίηση όλων των φορέων και των υπηρεσιών για την προστασία τους.

Σε όλη την Ευρώπη, η βία κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 αυξήθηκε σημαντικά. Στην Ελλάδα, οι κλήσεις στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Το 80% των κλήσεων αυτών αφορούσαν γυναίκες Ελληνίδες ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγγαμες, με παιδιά,

Τηλεφωνική γραμμή

Για ενημέρωση και συμβουλευτική μπορείτε να καλείτε την Πανελλήνια, 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sos15900@isotita.gr.  Επίσης,  μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών. Πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις διευθύνσεις, μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.isotita.gr  και www.womensos.gr