Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

δημοτικό συμβούλιο ηρακλείου

Η αναβληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 25-02-2019  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου και  ώρα  17:55 με 56 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. 

Αναλυτικότερα: 
  
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηρακλείου έτους  2019 για την εκτέλεση του έργου   «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων» (απόφαση 81/2019 Οικονομικής Επιτροπής). 
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηρακλείου  έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά» (απόφαση 82/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια Μ.Α.Π. (απόφαση 106/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Τροποποίηση  του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για δημιουργία νέου έργου με  κωδικό Κ.Α. 30-7336.058 και τίτλο «Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Ν. Αλικαρνασσού – Γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος» (απόφαση 107/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την ενίσχυση του κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου (απόφαση 108/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών (απόφαση 109/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη δαπάνης για εργασίες καθαρισμού φρεατίου λυμάτων (βόθρος) του κυνοκομείου (απόφαση 110/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια ειδών ένδυσης για την παιδική χορωδία (απόφαση 111/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για δράσεις του τμήματος «Τέλος υποβολής ηλεκτρονικών αδειών, e-adeies» (απόφαση 112/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- ενίσχυση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτίριού Βασιλειών» (απόφαση 113/2019 οικονομικής επιτροπής).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- ενίσχυση πίστωσης για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (απόφαση 114/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης Δημ. Φιλαρμονικής (απόφαση 115/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 - αλλαγή τίτλου Κ.Α. (απόφαση 116/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τη μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα (απόφαση 117/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
15. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού  με την εγγραφή νέων Κ.Α. για τη χρηματοδοτούμενη πράξη  «Ανάπλαση - Bιοκλιματική Αναβάθμιση οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5035094» (απόφαση 118/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με την εγγραφή νέας δράσης με τίτλο «Διαχείριση ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων για το έτος 2019)» (απόφαση 119/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
17. Tροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 21/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
18. Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου – ΕΣΔΑΚ και ΕΕΑΑ που αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών.
19. Εξειδίκευση της δαπάνης «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ενημέρωσης Πολιτών για θέματα Πολιτισμού», με προϋπολογισμό 32.000€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6431.010 «Έξοδα διαφημιστικής προβολής ΔΗ ( έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά,  ραδιόφωνο, τηλεόραση, ημερίδες, συνέδρια κλπ)». 
20. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
21. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6699.001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων (γλάστρες, δίχτυ σκίαση, υλικά υπαίθριων κατασκευών, κ.λ.π).  
22. Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6822.001 με τίτλο «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης».  
23. Ανάκληση της 704/2017 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βενεράτου». 
24. Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
25. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την «Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ. 3». 
26. Εξειδίκευση του Κ.Α. 30-6661.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευές ετοιμόρροπων κτιρίων για έκτακτες ανάγκες».  
27. Εξειδίκευση της δαπάνης «Επικοινωνιακό σχέδιο ενημέρωσης πολιτών για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας» εις βάρος του Κ.Α. 00-6431.010.
28. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την εργοταξιακή σήμανση κυκλικού κόμβου στις συμβολές των οδών Χρυσοστόμου – Έβανς – Χαριλάου Τρικούπη και πλατ. Κύπρου.    
29. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενός τμήματος της οδού 1821, τμήματος της οδού Δικαιοσύνης και ενός τμήματος της οδού Έβανς, λόγω εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ. 
30. Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του δημοτικού κτιρίου ΑΚΤΑΡΙΚΑ». 
31. Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων». 
32. Έγκριση Πρακτικού παραλαβής παραδοτέου για την υπηρεσία συμβούλου αξιολόγησης του έργου «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του Αθλητισμού FIT FOR ALL». 
33. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των δημοτικών κτιριακών υποδομών και σχολείων».    
34. Τριημέρης σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο  πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» που αφορά το ενταγμένο έργο «Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου». 
35. Αντικατάσταση εκπροσώπων στις Επιτροπές που είχε τοποθετηθεί ο παραιτηθείς από την παράταξη «Δύναμη Πολιτών» δημοτικός  σύμβουλος – Αντιδήμαρχος κ. Ινιωτάκης Πέτρος. 
36. Αντικατάσταση μέλους επιτροπών του Δήμου Ηρακλείου. 
37. Έγκριση ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας και εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2019. 
38. Έγκριση συμμετοχής και εξειδίκευση πίστωσης του Δήμου Ηράκλειου στην 13η Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ η μεγάλη συνάντηση και τοπικές γεύσεις Ελλάδας» στον Πειραιά.  
39. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη στην Αθήνα.  
40. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη Γεωργίου στην Αθήνα. 
41. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2018.  
42. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 15/2019 ΔΟΠΑΦΜΑΗ).  
43. Απολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (απόφαση 16/2019 ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
44. Εξειδίκευση ποσού 17.100,00 € του Κ.Α.15-6481.001 με τίτλο «Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης) (άρθρο 262, παρ. 2 Π.Δ. 410/95, αρθ. 202, παρ. 2 του Ν.3463/2006)»
45. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων φυσιοθεραπευτών για το Δήμο Ηρακλείου.
46. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος παραπληγικών δημοσίου για τον Γ. Ι. του Γ.  
47. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας. 
48. Εργαστήριο συντήρησης παλαιών βιβλίων της «Β.Δ.Β.».
49. Έγκριση  πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Καταγραφή και καταλογράφηση για την αποτίμηση της οικονομικής αξίας των έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου». 
50. Έγκριση της τελετής  απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως και ορισμός επιτροπής απονομής έτους 2019.
51. Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη συνδιοαργάνωση για τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα των ΡΟΜΑ» εις βάρος του Κ.Α. 15-6474.022.  
52. Επικαιροποίηση της 573/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
53. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 
54. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής.  
55. Εξειδίκευση της δαπάνης «Επικοινωνιακό σχέδιο ενημέρωσης πολίτων για θέματα πολιτικής προστασίας» εις βάρος του Κ.Α. 00-6431.010. 
56. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην περιοχή του παλαιού καρτ Αλικαρνασσού. 

Κρήτη

Χανιά

Κρήτη: Τον έπιασαν με λαθραίο καπνό

σύλληψη

Συνελήφθη, σήμερα (18/10) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης καπνού και τσιγάρων, σήμερα το πρωί από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό. κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα 530 γραμμάρια καπνού τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και ως εκ τούτου στερούνται τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης.

Η ποσότητα του καπνού κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Οι άσκοποι πυροβολισμοί αποκάλυψαν και ...οπλοστάσιο

Κρήτη: 21 συλλήψεις στα αεροδρόμια

Ηράκλειο: Τους πέταξε κροτίδα και τους απείλησε με ρόπαλο!

ESPA BANNER