Κρήτη

Ηράκλειο

Σύγχρονος εξοπλισμός για ΑΠΕ και ηλεκτροκίνηση από τον Δήμο Ρεθύμνου

incircle_1.jpg

Σταθερά προσηλωμένος στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής κατοίκων κι επισκεπτών, παραμένει  ο Δήμος Ρεθύμνης, αξιοποιώντας δυνατότητες κι ευκαιρίες που προσφέρουν ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία μετέχει ως εταίρος (partner) όπως είναι το   πρόγραμμα Interreg MED, που υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη σε 6 χώρες της Μεσογείου. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εντάσσεται το έργο   INCIRCLE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και Εθνικούς Πόρους, εντάσσεται στον άξονα πρωτοβουλίας: «Προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς» και στην θεματική ενότητα: «Βιώσιμος Τουρισμός» που  προωθεί την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές των συμμετεχουσών  χωρών τη Μεσογείου. 

Ειδικότερα τo εταιρικό σχήμα του έργου “INCIRCLE” περιλαμβάνει, εκτός από το Δήμο Ρεθύμνης, και 14 εταίρους που εκπροσωπούν 6 χώρες της Μεσογείου. Με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, το έργο στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον στις νησιωτικές, παράκτιες και αραιοκατοικημένες περιοχές της Μεσογείου, μέσα από  την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών μέτρων για την αποτελεσματική διατήρηση των φυσικών πόρων. 

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ως εταίρος  του INCIRCLE και ως Νησιωτικός Δήμος που υποδέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, υλοποιεί πιλοτική επιδεικτική δράση η οποία επικεντρώνεται στους τρόπους αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στην ηλεκτροκίνηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, σύμβαση για την προμήθεια σύγχρονου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών,  εξοπλισμού προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτροκίνησης, με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας  «Αέναος Ενεργειακά συστήματα ΙΚΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο. 

 Με το έργο αυτό , συνολικού προϋπολογισμού 85.000 €, ο Δήμος Ρεθύμνης θα προμηθευτεί και εγκαταστήσει σε επιλεγμένες θέσεις:  

- Δύο φωτοβολταϊκά στέγαστρα για στάθμευση οκτώ (8) οχημάτων και τεσσάρων (4) οχημάτων, αντίστοιχα. 

- Ένα Σταθμό Φόρτισης για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.  

- Διάταξη φόρτισης δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών και παράλληλα,   

- Θα υλοποιήσει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις και θα τοποθετήσει σήμανση και  ενημερωτικές πινακίδες.

Τα οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος και οι κάτοικοί του από το συγκεκριμένο έργο συνοψίζονται τα εξής: 

 Τα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν θα παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού οχήματος για περίπου 225.000 χιλιόμετρα. 

 Θα ενισχυθεί το κοινόχρηστο δίκτυο  φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 Θα προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση και θα ευαισθητοποιηθούν  περαιτέρω οι  δημότες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας .

Από το Γρ. Τύπου /Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Κρήτη

Κρήτη - Κακοκαιρία: Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Οι καταστροφές στα θερμοκήπια των Μαλίων από ψηλά

Από την Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώθηκε ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που επλήγησαν από την πρόσφατη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά δεν καλύπτονται οι ζημιές τους για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρ. ΠΣΕΑ,) θα πρέπει να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στους Δήμους τους για να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία δήλωσης που θα γίνεται μέχρι και 4 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ένταξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων -των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών- που επλήγησαν από τη θεομηνία στη διαδικασία επιχορήγησης για τις ζημιές του (άρθρου 36 του ν. 2459/1997 - επιχορήγηση επιχειρήσεων για θεομηνίες), θα πρέπει:

1) Οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του Δήμου τους και ειδικά στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για να δηλώσουν τις ζημιές των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρ. ΠΣΕΑ). Αυτό θα γίνεται κατά την περίοδο 25.11.2020 – 04.12.2020.

2) Οι ενδιαφερόμενοι, για την εξοικονόμηση χρόνου επί της διαδικασίας και την αποφυγή καταστάσεως συνωστισμού λόγω της πανδημίας, παροτρύνονται να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα του φακέλου των ζημιών τους στο Δήμο τους και δη στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, κατά την περίοδο 25.11.2020 – 04.12.2020.

3) Οι Δήμοι έχουν παραλάβει σχετική Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με τα ζητούμενα και τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα του πλαισίου επιχορήγησης του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, ενώ είναι και παραμένει συνεχής η συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

4) Σημειώνεται, ότι στις κατηγορίες ζημιών που καλύπτονται από το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα, ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του έγγειου κεφαλαίου, τα αποθηκευμένα προϊ-όντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

5) Στη συνέχεια οι δηλώσεις και οι φάκελοι των ενδιαφερομένων, υπό το συντονισμό Ομάδας Εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΛΓΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα, θα συγκεντρωθούν στις προβλεπόμενες Επιτροπές της Περιφέρειας για την αποτίμησης της απώλειας κάθε περίπτωσης.

Ο ΕΛ.Γ.Α. και το υποκατάστημα Ηρακλείου θα υποστηρίξουν την παραπάνω διαδικασία σύμφωνα με τις εντολές και τις ισχύουσες διατάξεις