Κρήτη

Ηράκλειο

Οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την Προσχολική αγωγή

δασκαλος,εκπαιδευτικός,σχολειο

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης" με αφορμή την υπουργική απόφαση σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με την αντίστοιχη αναμόρφωση στο διδακτικό ωράριο και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, επισημαίνει, τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας  αποφάσισε  χωρίς καμιά συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, να προχωρήσει σε  ρυθμίσεις μέσα στο Δεκαπενταύγουστο και να απαιτήσει  την άμεση εφαρμογή τους από το Σεπτέμβριο, αιφνιδιάζοντας γονείς και εκπαιδευτικούς και καθιστώντας πειραματόζωα χιλιάδες παιδιά!
 
Δυστυχώς δεν ικανοποιείται η  πάγια απαίτηση του  κλάδου  για  δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, κάτι που  η σημερινή κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα πράξει.
Αποδεικνύεται ότι ήταν «άνθρακες ο θησαυρός» της αναμονής ρύθμισης του ωραρίου των νηπιαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιοτυπίες της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων. Η ρύθμιση επιβάλλει 25ωρο για το σύνολο των Νηπιαγωγών.

Για την ακρίβεια οι Νηπιαγωγοί του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος θα παραβρίσκονται στον εργασιακό τους χώρο πέντε ώρες και δεκαπέντε λεπτά – με την απόλυτη ευθύνη των ανθρώπινων ψυχών – ενώ τους λογαριάζεται ως διδακτικές ώρες 4Χ45 και 1Χ40 και δεν υπολογίζεται το 45λεπτο της κλιμακωτής προσέλευσης και τα δυο εικοσάλεπτα διαλείμματα, ξεχνώντας οι αρμόδιοι πως στο Νηπιαγωγείο δεν ισχύει το καθεστώς των εφημεριών αλλά οι Νηπιαγωγοί εργάζονται αδιαλείπτως και φέρει την ευθύνη των παιδιών που παραλαμβάνει. (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία) και μάλιστα δίχως την επιπλέον αποζημίωση που ισχύει στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία.

Η Νηπιαγωγός του προαιρετικού ολοήμερου θα βρίσκεται τρεις ώρες στον εργασιακό χώρο ενώ της αναγνωρίζεται η διδακτική ώρα ως σαραντάλεπτη άρα δημιουργείται ένα καθεστώς εργαζομένων δυο ταχυτήτων ……….
Η επίκληση του Ν 4115/30-1-2013 ως περιοριστικού για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σε συνδυασμό με το Ν.1566/85 μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί αφού τίποτα δεν εμπόδιζε την κυβέρνηση να νομοθετήσει εκ νέου εάν είχε τη βούληση για πραγματική εναρμόνιση του ωραρίου νηπιαγωγών – δασκάλων.

Η δημιουργία διαφορετικής σύνθεσης τμημάτων για το ολοήμερο πρόγραμμα , τόσο στην πρωινή ζώνη όσο και στη μεσημεριανή, θα δημιουργήσει δυσκολίες στην προσαρμογή των παιδιών, που σε αυτή την ηλικία χρειάζονται σταθερό περιβάλλον, καθώς και πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία όλων των τμημάτων χωρίς να διασφαλίζεται η δημιουργία τμημάτων με ισοδύναμη κατανομή ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των μαθητών.

Η παραπάνω απόφαση αφήνει να εννοηθεί πως καταργείται οποιαδήποτε συνοχή και συνέχεια του πρωινού προγράμματος με το απογευματινό αφού δεν θα γίνεται πλέον εναλλαγή βάρδιας ανάμεσα στις δύο Νηπιαγωγούς καθώς στο εξής θα υπάρχει μία νηπιαγωγός αποκλειστικά για το υποχρεωτικό ωράριο που θα της έχει ανατεθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και μια νηπιαγωγός αποκλειστικά για το ολοήμερο χωρίς κοινή ώρα παραμονής των δυο Νηπιαγωγών στο σχολικό χώρο προκείμενου να υπάρξει συνεργασία και ανατροφοδότηση.

Στις διευκρινήσεις του Υπουργείου αναφέρεται ότι : «Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.»

Δεδομένου, ότι οι εγγραφές στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα
1-21 Ιουνίου και συνεπώς είναι γνωστός ο αριθμός των φοιτούντων, η παραπάνω απόφαση επιβεβαιώνει τους φόβους μας πως το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει στον αριθμό των γονέων που θα επιλέξουν να παραλάβουν τα παιδιά τους στη 13:00,έχοντας ως στόχο την αναστολή ολοήμερων τμημάτων νηπιαγωγείων, τη μετακίνηση κυρίως των αναπληρωτών νηπιαγωγών για κάλυψη άλλων κενών και την περικοπή των προσλήψεων..

Όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε από τις παραπάνω παρατηρήσεις, το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, αποτελεί ένα πρόγραμμα «σχολειοποιημένο» με πολλές και σημαντικές ελλείψεις. Ένα πρόγραμμα με στόχο όχι την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως τη συρρίκνωση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και τη σταδιακή κατάργηση του θεσμού. Ένα πρόγραμμα που είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σε αντιστάθμισμα όλων των παραπάνω, αναπτύχθηκε μια θολή επιχειρηματολογία από την Κυβέρνηση και τους κατατόπου επίσημους και ανεπίσημους εκπροσώπους της. Επισημαίνουμε καταρχήν την βιασύνη όλων αυτών που σπεύδουν να διαγράψουν όλα αυτά που υποστήριζαν και έπρατταν στο παρελθόν και με περισσό ζήλο βγαίνουν να υπερασπιστούν πολιτικές που έχουν ως στόχο την συρρίκνωση και την διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Τονίζουμε ότι έπειτα από την ψήφιση της ρύθμισης για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παιδιών ανά τμήμα νηπιαγωγείου να είναι το 14, το ενδεχόμενο υποβάθμισης σε λειτουργικό επίπεδο είναι τραγικά ανοικτό. Μακροπρόθεσμα, όσο δε ρυθμίζεται νομοθετικά το εύρος των περιπτώσεων όπου ο αριθμός θα είναι το 5, κανένας δεν εμποδίζεται στο μέλλον να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε χιλιάδες αναστολές.

Την επομένη του αγιασμού τα Νηπιαγωγεία της χώρας θα κληθούν να λειτουργήσουν τα δηλωμένα τμήματα τους ( ορισμένα με βάση τις προηγούμενες διατάξεις ) με νέα δεδομένα . Αυτό προϋποθέτει το Υπουργείο να είναι σε θέση μέσα σε 12 ημέρες να συμπτύξει τμήματα, να αποσπάσει Νηπιαγωγούς και να αναστείλει την λειτουργία αρκετών Νηπιαγωγείων. Το βέβαιο είναι ότι οι Υπουργικές Αποφάσεις (φυσικά χωρίς διάλογο και φυσικά εν μέσω Αυγούστου) κάνουν φανερό ότι η κυβέρνηση αντί για την εφαρμογή της 14χρονης εκπαίδευσης, διαλύει συστηματικά και μεθοδικά όλες τις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Κρήτη

Χανιά

Λοβέρδος από τα Χανιά: Η χώρα χρειάζεται ενεργή, πατριωτική, προοδευτική αντιπολίτευση

Ανδρέας Λοβέρδος

Στα Χανιά βρίσκεται από σήμερα Τετάρτη ο ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο της προεκλογικής του περιοδείας για τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Λοβέρδος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, την οποία ξεκίνησε λέγοντας ότι από τα Χανιά είχε ξεκινήσει τις πρώτες επαφές τον Δεκέμβριο του 2020 για το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα

“Η χώρα χρειάζεται ενεργή, πατριωτική, προοδευτική αντιπολίτευση”, δήλωσε τονίζοντας ότι αν εκλεγεί, θα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε έναν κατανοητό συμβολισμό.

"Ήρθα να στείλω μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ που εκφράζει τη δημοκρατική παράταξη θα μεγαλώσει και θα ειναι στα μεγάλα κόμματα της Ελλάδας. Προς το παρόν θα αντιπολιτεύεται και στο μάλλον θα κυβερνήσει", είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση του zarpanews.gr, αν ο δρόμος για να κυβερνήσει περνάει από μια συγκυβέρνηση με την ΝΔ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λοβέρδος απάντησε ότι εντός του 2022 ή το 2023 θα υπάρξουν σίγουρα δυο εκλογικές αναμετρήσεις, με την πρώτη να αποβαίνει άγονη λόγω απλής αναλογικής. “Στη δεύτερη ο Τσιπρας θα πέφτει κι εμείς θα ανεβαίνουμε και στόχος ειναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση“, συμπλήρωσε. Το ΚΙΝΑΛ απέτυχε, τέλος τα βαφτίσια, είπε επίσης ο Ανδρέας Λοβέρδος για τον νυν πολιτικό σχηματισμό όπου ανήκει.

Για τον Γιώργο Παπανδρέου και την ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, ο κ. Λοβέρδος είπε χαρακτηριστικά: “Δεν θέλω να σχολιάσω, τα έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου. Ας κάνει ο,τι θέλει. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά εγώ έχω τη δική μου πρόταση, την οποία θέτω στους δημοκρατικούς ψηφοφόρους”.

Πηγή: zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Παπανδρέου: Επίσημα υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής

Βασίλης Κεγκέρογλου: Κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ

Γερουλάνος - ΚΙΝΑΛ: Θα είμαι εκεί για να παλέψω - Τί είπε για τον Γιώργο Παπανδρέου

ESPA BANNER