Κρήτη

Ηράκλειο

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

δημοτικο συμβουλιο ηρακλειου

Σαράντα επτά είναι τα θέματα που βρίσκονται στην σημερινή ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου η συνεδρίαση του οποίου ξεκινά αυτή την ώρα στη Λότζια. 
Ένα από αυτά και το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από γονείς, είναι η επιχειρούμενη συγχώνευση του 8ου Δημοτικού Σχολείου με το 1ο (Ανωγειανό) με τους γονείς να απαντούην με κατάληψη σε έναν τέτοιο ενδεχόνενο.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.
      
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή προστίμων από τεχνικούς ελέγχους  οχημάτων στο ΚΤΕΟ (απόφαση 829/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  
1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Ανακατασκευή W.C. στην οδό Θησέως (απόφαση 835/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την συντήρηση λοιπών μηχανημάτων. (απόφαση 856/2016 Οικονομικής Επιτροπής).
3.Συμβιβαστικοί προσδιορισμοί αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων.   (αποφάσεις 796/2016  και 868/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
4.Κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ αριθμ. 120.373/19-10-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολοίπων ειδών για Εκτυπώσεις – Βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων του Δήμου Ηράκλειου για το έτος 2016. 

ΔΣ

ΔΣ, by gpapadakis

5.Έγκριση για την καταβολή προσαυξήσεων κατά την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας προσκυρούμενου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου ετών 2011, 2012 και 2013. 
6.Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
8. Διαβίβαση αιτήματος του κ. Σκουτέλη Γεωργίου για απαλλαγή πληρωμής τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου.
9. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017. 
10.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017. 
11 Έγκριση Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δια Βίου μάθηση του Δήμου Ηρακλείου 2017-2020 «Ηράκλειο μία πόλη που μαθαίνει». 
12Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
13Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
14. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λ.π.)  σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
15.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στο «Συμβούλιο Σχολείου» του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στο «Συμβούλιο Σχολείου» του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου. 
16.Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 «Οργάνωση  και Λειτουργία του Κέντρου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου αστέγων». 
17.Δεύτερη αντικατάσταση του προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβουλίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων, για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων στοχευμένης κοινωνικής παρέμβασης» και τροποποίηση της με αρ. 505/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 810/2016 & 920/2016αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.    
18.Έγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας Ηρακλείου – ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
19. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών – Στοχοθεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2017. 
20. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην πλατεία του Αγίου Μύρωνα». 
21.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην 880 για την μετατροπή  του σε Συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού (Νέα Αλικαρνασσός)».
22.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια».
23. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στην Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων»
24 Έγκριση έναρξης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου».
25. Έγκριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης  εξόφλησης του 10ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και Δικτύου Πεζοδρόμων».
26. Ανάκληση των αρ. 432/2016 και 542/2016 αποφάσεων Δ.Σ. για το έργο «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των ΡΟΜΑ». 
27.Έγκριση του 1ου Α.Π. για το έργο «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου». 
28.Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου».
29.Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τελικού Τακτοποιητικού)  του έργου «Ανάπλαση –Ανακατασκευή οδού Ούλαφ Πάλμε».
30. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού  & Τελικού)  του έργου ««Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και Δικτύου Πεζοδρόμων».
31.Παράταση της εργασίας με τίτλο «Θερινής Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου» και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της εργασίας «Θερινής Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου». 
32.Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην Δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής».
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού».
34. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση της πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 454 (Γ1807) της πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 96/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
35.Θέσπιση προδιαγραφών τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν τις αιτήσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου και εισήγηση για την τροποποίηση των 602/2015 και 2/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 414/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση 98/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
36.Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt και 240 lt.
37.Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων. 
38.Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου  κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα. 
39.Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Garancini Gian Andrea  Paolo, σε θέματα Τουρισμού στις Βρυξέλλες. 
40.Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Garancini Gian Andrea  Paolo, στην Αθήνα .
41.Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Διαφημιστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2017.
42.Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων. 
43.Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη στην οδό Μικράς Ασίας». 
44.Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής     Φροντίδας -Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στην περιοχή Κατσαμπά της 2ης Δημοτικής Κοινότητας. 
45.Συνέχιση Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. στην περιοχή της Φορτέτσας της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
46. Ορισμός : 1) Επιτροπής Δημοπρασιών αγορές – πωλήσεις – εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, 2) Επιτροπής Εκτίμησης (με χρέη καταλληλότητας ) για αγορές – πωλήσεις – εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων και 3) εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων κατάλληλων για ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για την στέγαση σχολικών μονάδων, για το έτος 2017. 
47.Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών (Χαινάκης Απόστολος, Ρουβάκη Μαρία). 

Κρήτη

Κρήτη: Δύο νεκροί στην άσφαλτο σε τροχαίο με καραμπόλα οχημάτων

τροχαίο βράδυ

Δεν έχουν τελειωμό τα τροχαία στην Κρήτη σήμερα και μάλιστα με μηχανές, νεκρό και τραυματίες.

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής στο Δαράτσο Χανίων σε καραμπόλα 4-5 οχημάτων έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους ενώ υπάρχουν και 5 τραυματίες, μεταξύ αυτών σύμφωνα με πληροφορίες και ένα βρέφος 7 μηνών.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο Γαλατά προς Χανιά και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω του τροχαίου.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τα οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα οχήματα επιβάτες.

Προανάκριση για αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Θρήνος για τον άτυχο Γιώργο, το 40ο θύμα στην άσφαλτο...

Κρήτη: Φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού στον Άγιο Νικόλαο για προστασία του "Nautical Geo"(φωτό)

 

ESPA BANNER