Κρήτη

Ηράκλειο

32 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

λοτζια καλη.jpg

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη  13 Νοεμβρίου στις 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. με θέματα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, την εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4623/2019,και 4635/2019 και την κωδικοποίηση του.

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α. ".

4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.).

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).

6. Καθορισμός του περιβαλλοντικού φορέα που θα συμμετέχει στην Διοίκηση της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

8. Τροποποίηση  και συμπλήρωση της με αριθμό 72/28-02-2011 ΑΔΣ (ΦΕΚ 1336/16.06.2011) συστατικής πράξης των δύο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»  και συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων τους.

9.   Επικαιροποίηση μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου.

10. Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.Ε.ΙΣ), τρόπος επιλογής μελών, εκπροσώπων συλλογικών φορέων και εμπειρογνώμων, ορισμός Προέδρου Δημοτικού Συμβούλου και υπηρεσιακού υπαλλήλου, ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.  

                

11. Εκπροσώπηση Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας «ΚΕΣΑΝ-Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου».

12. Ορισμός μελών  Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου Ηρακλείου.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

14. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Δήμο Ηρακλείου. 

15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Χρηστών του Δήμου Ηρακλείου.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

17. Έγκριση σχεδίου σύμβασης παραχώρησης για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.          

18. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο του 2019 (απόφαση 634/2019 Οικονομικής Επιτροπής).

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών (απόφαση 664/2019 Οικονομικής Επιτροπής). 

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με την εγγραφή νέου Κ.Α. 15-6471.032 και τίτλο «Και τα παιδιά ……..πάνε θέατρο» (απόφαση 665/2019 Οικονομικής Επιτροπής). 

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης πρανούς στον ακάλυπτο του δημοτικού κτιρίου της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αριθμ. 7 (απόφαση 666/2019 Οικονομικής Επιτροπής). 

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την εγγραφή ενός νέου Κ.Α. 30-6662.020 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε κοινόχρηστους χώρους» (απόφαση 667/2019 Οικονομικής Επιτροπής). 

23. Μεταβολή διαχειριστών –υπευθύνων κίνησης λογαριασμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν αιτήματος της Παγκρήτιας  Συνεταιριστικής Τράπεζας.

24. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο « Κοινωνικό Φαρμακείο »  του Δήμου Ηρακλείου.

25. Έγκριση δικαιούχων γάλακτος (Μονίμων , Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.), για το έτος 2019.

26. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) στα πλαίσια του έργου : « Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 & 2».

27. Αναθεωρημένο αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για χορήγηση άδειας υλοποίησης λυόμενων, προσωρινών κατασκευών της ΔΗΚΕΗ, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2019», μετά την τροποποίησης της κάτοψης αυτού.

28. Εξαίρεση εγκατάστασης παραγωγικού υποδοχέα ΒΙΟ.ΠΑ. (χαμηλής όχλησης) από την πρόταση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής (απόφαση 115/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

29. Απόδοση οικοπέδου, αντί της καταβολής της εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης της Πολεοδομικής Ενότητας «Θέρισσος – Δειλινά – Μασταμπάς – Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 116/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   

30. Αποδοχή της με αρ. πρωτ: 5151/30-10-2019 1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ  στο Δήμο Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» και έγκριση της οριστικής Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης.

31. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος κίνησης για την Κ.Ε. του Ε. 

32. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος κίνησης για τον Τ.Χ. του Ε. 

Κρήτη

Λασίθι

Κρήτη: Με τελεφερίκ στον δημοφιλή αρχαιολογικό προορισμό

Δικταίον Άντρον

Στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης, πραγματοποιώντας μια σειρά ραντεβού συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών –Οικονομικών, Δημήτρη Τζιράκη.

Ο Γιάννης Στεφανάκης επισκέφθηκε στο γραφείο της, το βράδυ της Τετάρτης, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, για μια σειρά από νευραλγικά ζητήματα που σχετίζονται με το σπήλαιο του Δία ,το Δικταίον Άντρον ,στο Ψυχρό ,αλλά και για τη γενικότερη πολιτιστική-ιστορική κληρονομιά του Οροπεδίου Λασιθίου ,με φόντο τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνάντηση με την Υπουργό συμμετείχε και ο γνωστός αρχιτέκτονας της Αμφίπολης, Δρ. Μιχάλης Λεφαντζής

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε η Υπουργός και η οποία τίθεται ήδη σε προτεραιότητα είναι η δημιουργία επίγειου τελεφερίκ που θα συνδέσει την είσοδο του Δικταίου με την πλατεία Ευρώπης, και θα διευκολύνει τη μετάβαση των επισκεπτών λαμβάνοντας ως πρώτη προτεραιότητα τους επισκέπτες ΑμΕΑ. Ακόμη, προτάθηκε και συζητήθηκε εκτενώς η ψηφιοποίηση του μυθολογικού αλλά και ιστορικού υλικού που θα φιλοξενείται στο κτήριο Ξενία στους πρόποδες του μυθολογικό σπηλαίου του Δία.

Οι συνεχιζόμενες αρχαιολογικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Πλάτης, και του Δικταίου, τυγχάνουν της αμέριστης και έμπρακτης στήριξης της Υπουργού στις διαδικασίες καθώς και του επιστημονικού ενδιαφέροντός της ,ήδη από το 2016, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την κα. Μενδώνη για την έμπρακτη συμβολή της και την αξιέπαινη προσφορά της στην ανάδειξη του Μινωικού Πολιτισμού ,και προσκάλεσε τόσο την ίδια όσο και τον Δρα. Μιχάλη Λεφανζή στο Οροπέδιο Λασιθίου,.

Επίσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού με τον Γενικό Γραμματέα, κο. Διδασκάλου, και τον γνωστό αρχιτέκτονα της ΔΑΑΜ , Δρα. Μιχάλη Λεφαντζή , σε μια συνάντηση προετοιμασίας στο πλαίσιο της καθόδου του Γενικού στην Κρήτη το επόμενο διάστημα, ώστε μαζί με την επίσκεψη στο αεροδρόμιο Καστελίου να ακολουθήσει η επίσκεψη στο Δικταίον Άντρον και την Πλάτη, δια την περαιτέρω ανάδειξη στο μέλλον του βασικότερου αρχαιολογικό χώρου της Κρήτης μετά την Κνωσό ,που,όπως και αυτή, ισαπέχει από το καινούριο αεροδρόμιο της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της 2ήμερης επίσκεψης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών ,Θοδωρή Λιβάνιο, και η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη χρηματοδότηση των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και κατασκευής αποχετευτικών δικτύων του Δήμου (Τζερμιάδων κ.λπ.).

Επίσης, στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως η αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, οι αναπλάσεις οικισμών, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση του Δήμου με τακτικό μόνιμο προσωπικό, ζήτημα που η τωρινή Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επιλύσει.