Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου

Δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 11 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

Εξέταση αιτημάτων δημοτών.

Εξέταση αιτημάτων δημοτικών παρατάξεων.

Αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπεύθυνο λογαριασμού του έργου της ΣΑΕ119/1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο "Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ηρακλείου" και κωδικό ΚΑ 219ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» .

Αποδοχή επιδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019".

Εξουσιοδότηση Δημάρχου περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Έγκριση Σχεδίου δράσης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων προτεραιότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Τροποποίηση της 924/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.

Δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών με Ενεργειακό Συμψηφισμό σε 9 (εννέα) δημοτικά κτίρια.

Έγκριση τροποποίησης ομάδας έργου για το έργο με τίτλο "Κοινές δράσεις για τη δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά φιλικών διάδρομων μέσα σε τουριστικές περιοχές – ECORouTs” , στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 - 2020».

Κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό Άγιος Βλάσσης του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 125/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για καθορισμό μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ.

Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου .

 

Κρήτη

Ηράκλειο

Γέμισαν με συνθήματα, τοίχους στο κέντρο του Ηρακλείου (φωτογραφίες)

συνθήματα σε τοίχους

Την ευκαιρία να γράψουν συνθήματα σε τοίχους σπιτιών στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτα άγνωστα άτομα.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες του Mike Theodor η πράξη τους, έδωσε στους τοίχους μια άσχημη εικόνα ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων... ποικίλει.

άσχημη η εικόνα που έδωσαν με τα συνθήματα
άσχημη η εικόνα που έδωσαν με τα συνθήματα
συνθήματα σε τοίχους στο κέντρο
συνθήματα σε τοίχους στο κέντρο
συνθήματα σε τοίχους σπιτιών στο κέντρο της πόλης
συνθήματα σε τοίχους σπιτιών στο κέντρο της πόλης
άγνωστοι γέμισαν με συνθήματα τους τοίχους
άγνωστοι γέμισαν με συνθήματα τους τοίχους