Ελλάδα

TEE: Ενισχύει τους εφευρέτες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

ευρεσιτεχνία

Το ΤΕΕ, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει θερμά τη διοργάνωση των Βραβείων Εφευρετών του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και προχωρά σε εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τη δημιουργία εργαλείων που θα συμβάλουν ώστε να αυξηθούν στη χώρα τόσο η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (πατεντών και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας) όσο και γενικότερα οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, που οδηγούν σε καινοτομία και ανάπτυξη με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με βάση του θεσμικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας, με οδηγό την υποχρέωσή του να ανοίγει νέους δρόμους για την επαγγελματική και επιστημονική ενασχόληση των μηχανικών, με προσήλωση στην επίλυση προβλημάτων της ελληνικής αγοράς, οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τεχνικά και αναπτυξιακά ζητήματα, αλλά και με έμφαση στην αναπτυξιακή διάσταση των δράσεων που αναλαμβάνει, επανέρχεται δυναμικά, μετά από δεκαετίες, στη δημιουργική συμβολή για συστηματικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας.

Η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, μέσα από χρηματοδοτικές δράσεις αλλά και την αναβάθμιση του ΟΒΙ, δίνει έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως και στην καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Το ΤΕΕ ήδη, μέσα από τους κύκλους του επιταχυντή καινοτομίας του Prototype by ΤΕΕ, βοήθησε και βοηθά ελληνικές startups στο χώρο των μηχανικών να ωριμάσουν, να εξελιχθούν και να επιτύχουν στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Όμως τέτοιες δράσεις δεν αρκούν, η χώρα χρειάζεται ενίσχυση της παραγωγής καινοτομίας σε συστημικό και πρακτικό επίπεδο, με πολύ περισσότερα αποτελέσματα.

Το ΤΕΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΒΙ του ΟΒΙ, προωθεί για πρώτη φορά στη χώρα, τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα δημιουργήσει καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες για να ασχοληθούν με τον κρίσιμο έργο του συμβούλου ευρεσιτεχνίας. Θα συμβάλλουμε δηλαδή, μαζί με ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ήδη τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, στη δημιουργία των επαγγελματιών εκείνων που θα βρίσκονται δίπλα σε εφευρέτες και καινοτόμους επιχειρηματίες και ομάδες ώστε να τους βοηθήσουν να ωριμάσουν και να κατοχυρώσουν τις ευρεσιτεχνίες τους, τις πατέντες τους δηλαδή, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ουσίας στην αναπτυξιακή τους πορεία.

Και αναλαμβάνουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να συμβάλλουμε σε μια μεγάλη ανατροπή, που ευελπιστώ ότι όλοι θέλουμε, σε αυτό που ονομάζεται «ελληνικό παράδοξο»: να είμαστε δηλαδή ανάμεσα στις καλύτερες χώρες της Ευρώπης με βάση τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και να έχουμε μερικά από τα καλύτερα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και επιστήμονες αλλά ο αριθμός ευρεσιτεχνιών – πατεντών να είναι εξαιρετικά χαμηλός, όπως εξαιρετικά χαμηλές είναι και οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τον ιδιωτικό τομέα.

Και διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε και μπορούμε να καινοτομούμε. Από τον πολυμήχανο Οδυσσέα και τον Δούρειο Ίππο στις σύγχρονες startups, από τον Ευκλείδη στο υγρό πυρ των Βυζαντινών και τα σημερινά mobile apps, στα spinoffs των ελληνικών πανεπιστημίων, στις εξαγωγές πατενταρισμένων προϊόντων, στις εξαγορές ελληνικών εταιρειών από μεγάλες ξένες εταιρείες που κρατούν εδώ στη χώρα μας την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Με σύγχρονα δομικά υλικά, μηχανολογικό, ηλεκτρονικό και ρομποτικό εξοπλισμό αξιώσεων, νέες ηλεκτρονικές μεθόδους και εργαλεία ασφαλείας και προστασίας, με νέες διαδικασίες ροής και παραγωγής. Οφείλουμε όμως να προσπαθήσουμε οι επιτυχίες αυτές να μην αποτελούν μοναδικό επίτευγμα ξεχωριστών ομάδων αλλά αποτέλεσμα ενός συστηματικού πλαισίου ενίσχυσης της καινοτομίας

 

Για αυτόν τον λόγο το ΤΕΕ προχωρά, σε συνεργασία με την ΕΑΒΙ και τον ΟΒΙ, αλλά κυρίως με ελληνικές επιχειρήσεις που ερευνούν και καινοτομούν, στη δημιουργία ενός θεσμού μαθητείας για συμβούλους ευρεσιτεχνίας, με έμφαση στη δημιουργία ενός σχήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την επαγγελματική σταδιοδρομία του συμβούλου ευρεσιτεχνίας, μέσω του θεσμού της μαθητείας, αλλά κυρίως στην υποστήριξη αυτών μέσα από την καθιέρωση νέων ρόλων, πιστοποιημένων, για έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας και της έρευνας, όπως είναι:

·         ο επόπτης «μαθητείας» (traineeship supervisor), δηλαδή το στέλεχος που επιτηρεί την ορθή εκτέλεση όλων των βημάτων μιας πλήρους ενότητας απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, και

·         ο καθοδηγητής (personal tutor) του ασκούμενου.

Οι κοινές δράσεις ΤΕΕ-ΕΑΒΙ για τις νέες αυτές κατευθύνσεις θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστή εκδήλωση που προγραμματίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων αλλά το ΤΕΕ ανακοινώνει τώρα τη συνεργασία αυτή αφενός για να τονίσει τη σημασία της βράβευσης των Ελλήνων Εφευρετών από τον ΟΒΙ και αφετέρου για να παρακινήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που απασχολούν μηχανικούς και επενδύουν ήδη σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, να ενημερωθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θεσμού του συμβούλου ευρεσιτεχνίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «οι Έλληνες μηχανικοί γνωρίζουμε στην πράξη την εφευρετικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, με τα θετικά και τα αρνητικά της. Οι «πατέντες του Έλληνα μάστορα» και του Έλληνα μηχανικού είναι πολύ καλά γνωστές σε όλους μας και σε πολλές περιπτώσεις έχουν δώσει λύσεις σε μοναδικά τεχνικά προβλήματα. Ήρθε η ώρα να γίνουν οι «πατέντες» πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πατέντες με κατοχύρωση, να αποτελέσουν βιομηχανική ιδιοκτησία, να γίνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να παράγουν πλούτο μέσα από τη διάχυση και βιομηχανική τους εφαρμογή.

Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε μια πραγματική αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, με ένα πλαίσιο που δίνει όχι μόνο πόρους στην έρευνα αλλά και έμφαση στα κατάλληλα εργαλεία και θεσμούς υποστήριξης της καινοτομίας. Τώρα είναι η ώρα, διότι έχουμε μπροστά μας επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η κυκλική οικονομία, τα νέα υλικά, οι βιομηχανικές διεργασίες, οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα νέα δίκτυα, που μέσα από τη ψηφιοποίηση και την εξοικονόμηση πόρων δημιουργούν ένα μοναδικό πεδίο καινοτομίας και δημιουργίας πλούτου και για αυτό ονομάζεται ήδη 4η βιομηχανική επανάσταση. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς, τώρα, εδώ, στη χώρα μας, στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ξανά, δύναμη επανάστασης στον αναπτυξιακό και οικονομικό τομέα, μέσα από την καινοτομία.»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Κρήτη: Ο καύσωνας απειλεί να "κάψει" τα αμπέλια - Πληρώνεται το υπόλοιπο των επιδοτήσεων

Ηράκλειο: Θα μετανιώνει για καιρό αυτό που έκανε

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Έπεσε από ύψος και σκοτώθηκε

Ελλάδα

Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - 30 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο

εύβοια φωτιά

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση με τη φωτιά στη Λίμνη Εύβοιας, με τους κατοίκους της περιοχής να ζουν εφιαλτικές στιγμές.

 

 

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, απευθύνει έκκληση για περισσότερα εναέρια μέσα, καθώς η πυρκαγιά μαίνεται τουλάχιστον σε δύο μέτωπα. Το πρώτο  κινείται προς το χωριό Καλαμούδι, το άλλο προς Κουρκουλούς και Σκεπαστή, ενώ υπάρχει ένα ακόμα μέτωπο στη Δαμιά. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα μέτωπο 30 χιλιομέτρων!

 

 

«Είναι δραματική η κατάσταση. Καίγονται ολοσχερώς μεγάλες δασικές εκτάσεις, οι φωτιές είναι μέσα στους οικισμούς. Έχουν εκκενωθεί δώδεκα χωριά μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαπουρνιώτης στο MEGA.

 

 

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι φλόγες – οι οποίες φτάνουν σε ύψος τα 30 με 40 μέτρα – αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση. Πριν από λίγο η φωτιά κατευθυνόταν ανατολικά προς την Ιστιαία, μετά η φορά του ανέμου άλλαξε και πηγαίνει προς την Σκεπαστή.

Πράγματι, κατά την έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει στην Εύβοια λόγω των ισχυρών ανέμων. 

 

 

Στις 14:20 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Ροβιές και Παλαιοχώρι προς Αιδηψό.

Συνολικά έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον 12 οικισμοί. Στις 12:20 το μεσημέρι, εστάλη sms 112 στους κατοίκους των περιοχών Κούλουρος και Μαρούλι για να εκκενώσουν άμεσα προς Ιστιαία

 

 

Εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν 3 πυροσβέστες

Οι φλόγες έχουν κυκλώσει το χωριό Κουρκουλοί. Μέσα σε αυτό έχουν εγκλωβίστει τόσο πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα όσο και κατοίκοι οι οποίοι ψάχνουν διέξοδο για να μπορέσουν να απομακρυνθούν.

Την ίδια στιγμή επιχειρούν 3 καναντέρ και 1 ελικόπτερο και οι εκκλήσεις είναι συνεχείς, καθώς τα μέτωπα πολλαπλασιάζονται και καίνε ανεξέλεγκτα. Στην περιοχή επιχειρεί και το ρωσικό «θηρίο» Beriev B-200. Από νωρίς το πρωί στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 95 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα. 

Οι πυροσβέστες έδωσαν μια πραγματική μάχη για να κρατήσουν μακριά από το χωριό τις φλόγες που είχαν αρκετά μέτρα ύψος.

Σε αυτή την προσπάθεια τραυματίστηκαν 3 πυροσβέστες και ήδη μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

«Πρόκειται για πολύ ελαφράς μορφής εγκαύματα που δεν εμπνέουν ανησυχία και χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αλλά παραμένουν στο κέντρο Υγείας Μαντουδίου» επιβεβαιώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φώτης Σερέτης. 

Εκκενώθηκε το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ – Αγωνία για τους 3 μοναχούς που αρνούνται να το εγκαταλείψουν

Η κατάσταση είναι κρίσιμη στο Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, στον Δρυμώνα, το οποίο έχει κυκλωθεί από τις φλόγες που απέχουν λιγότερο από 400 μέτρα.

Οι μοναχοί που είναι στο μοναστήρι παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας αλλά και των επιτελών της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πυροσβεστικής, δεν το εγκαταλείπουν και «θα μείνουν εκεί να το υπερασπιστούν» όπως δηλώνουν, ενώ μαζί τους βρίσκονται και κάτοικοι της περιοχής που πηγαίνουν για συμπαράσταση. 

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι φλόγες που έχουν ύψος 30 και 40 μέτρα μέσα στην πευκόφυτη περιοχή έχουν κυκλώσει τον μοναστήρι. Μας πνίγουν οι καπνοί πλέον. Είναι εφιαλτικές οι εικόνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αεροπλάνο για να κάνει ρίψεις νερού», σημειώνει ο ηγούμενος της μονής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η κατάσταση διαμορφώνεται με το πλέον εφιαλτικό σενάριο. Δύο κύρια μέτωπα ανεξέλεγκτα πλέον και πολλά μικρότερα αλλά και πλήρη αδυναμία να αντιδράσουμε και από τον αέρα αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις. Οι τεράστιες φλόγες απειλούν τα πάντα», σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης, Δημήτρης Βουρδάνος που μαζί με τον περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, βρίσκονται στον Δρυμώνα και στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ προσπαθώντας και να πείσουν τους μοναχούς να απομακρυνθούν, αλλά και να συντονίσουν τις τελευταίες προσπάθειες για να σωθεί το ιστορικό μοναστήρι.

Kάηκαν 150 σπίτια

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20.000 καμένα στρέμματα, εντός των οποίων υπάρχουν σπίτια, τουριστικά καταλύματα, αποθήκες κ.ά.

Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος ενημέρωσε ότι είναι τουλάχιστον 150 τα σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

«Η φωτιά είναι μεγάλη, είναι δύσκολη. Δουλεύαμε όλη νύχτα, η πυροσβεστική και τα χωματουργικά μηχανήματα για να συγκρατήσουμε τις φλόγες. Τα πτητικά μέσα ήρθαν, αλλά μέχρι πριν λίγη ώρα δεν είχαν δυνατότητα να επιχειρήσουν λόγω του καπνού. Ευτυχώς το πρόβλημα λύθηκε και τώρα επιχειρούν», εξήγησε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία

Έξαλλος ο Ευθύμιος Λέκκας στον αέρα εκπομπής: Μας έχετε τρία τέταρτα στον ήλιο

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στους δασικούς δρόμους Ρόδου, Κω και Καρπάθου