Skip to main content
ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Image
Λάθος η τοποθέτηση στη Σάμο, λένε οι πυροσβέστες
 clock 11:41 | 11/02/2017 writer icon newsroom ekriti.gr

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε οκτώ (8), ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί το 2016.

Οι ανωτέρω οκτώ (8) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Ναυπηγών 1
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 1
Μετεωρολογίας 1
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1
Νομικής 1
Οικονομικών Επιστημών 1
Μηχανολόγων Μηχανικών 1
Δασολόγων-Δασοπόνων Φυσικού Περιβάλλοντος 1

Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν τα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και συγκεκριμένα:

- Να είναι Έλληνες πολίτες.
- Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1984 και μεταγενέστερα.
- Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες, στο κεφάλαιο Ι της παρούσας προκήρυξης, Σχολές ή/και Τμήματα.
- Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή.
- Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.
- Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
- Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν υποψήφιο μη ικανό για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται βάσει του π.δ. 11/2014 (Α΄17) όπως ισχύει.

Τα δικαιολογητικά:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν σε αυτή ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία και iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών κατηγορίας/πτυχίου των προκηρυσσόμενων θέσεων, της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής ή/και Τμήματος από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους

Ειδικά οι υποψήφιοι της κατηγορίας/πτυχίου Μετεωρολογίας υποβάλλουν:

- Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. των Σχολών ή Τμημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 &
- Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας των προαναφερόμενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., στην μετεωρολογία ή στην φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της χρονικής διάρκειας αυτού εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα.
2. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους εισακτέους του διαγωνισμού:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες εισακτέους
Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη για εισαγωγή στην Πυροσβεστική - iPaideia.gr

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδω:

ΦΕΚ, by meropi

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2023 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis